Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 236 z 260, wyniki od 2351 do 2360 z 2596
11.09.2013
oferta realizacji zadania publicznego pn Spektakl teatralny "Kalina"
11.09.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę, z dnia 06.09.2013r., zawierający 4 pozycje.
11.09.2013
Oferta Stowarzyszenia Hipoterapia, Hipika i Środowisko na realizację w trybie małego granta zadania 'Integracja i terapia przez konne wędrowanie'.
10.09.2013
Oferta Fundacji Młodzi Twórcy im. Prof. Piotra Dobrowolskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą "Projekt edukacyjny - Aktywny Obywatel" w trybie tzw. Małego Grantu
10.09.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 05.09.2013r dotyczącego sprzedaży 22 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemcó
06.09.2013
Oferta Polskiego Związku Niewidomych - koło w Katowicach na realizację w trybie małego granta zadania 'Magia wigilijnego spotkania - wigilia dla niewidomych i słabo widzących mieszkańców Katowic'.
05.09.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy: ul. Mickiewicza 12/3a, ul. Żwirki i Wigury 5/6, ul. Żwirki i Wigury 5/7, ul. Wojewódzkiej 27/1, ul. Plebiscytowej 1/10a, ul. Plebiscytowej 1/1
05.09.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy: ul. Skłodowskiej 12/18, ul. Kościuszki 4/10, ul. Andrzeja 13/7 oraz ul. Lompy 20/9.