Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 235 z 271, wyniki od 2341 do 2350 z 2706
30.12.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu wykazu z dnia 19.12.2013r. dotyczącego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Katowice, wyznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w drodze przyłączenia, położonej przy ul. Słowackiego.
20.12.2013
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania pod nazwą: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – Realizacja programu pn. „Aktywni Seniorzy”
20.12.2013
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania pod nazwą: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – Realizacja programu pn. „Aktywni Seniorzy”
18.12.2013
Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Mariana Oslislo w skład której weszli pracownicy Akademii Sztuk Pięknych oraz Urzędu Miasta Katowice na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2013r. po dokonaniu oceny złożonych prac jednogłośnie postanowiła nie przyzna
18.12.2013
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury - edukacja kulturalna
18.12.2013
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury - edukacja regionalna
18.12.2013
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury - inicjatywy kulturalne
18.12.2013
otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury - lato w mieście, festyny środowiskowe
18.12.2013
otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury - promocja kulturalna
14.12.2013
Przetarg licytacyjny nieograniczony na ustalenie najemców wolnych garaży administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.