Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 234 z 277, wyniki od 2331 do 2340 z 2768
27.08.2014
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 26.08.2014r. dot. sprzedaży 10 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców.
27.08.2014
Oferta UKS Sokół 43 na realizację zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie drużyny juniorek oraz udział tej drużyny w rozgrywkach ligi juniorek, a także w rozgrywkach III ligi kobiet Śl.ZPS" w trybie tzw. Małego Grantu
25.08.2014
Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Katowice".
25.08.2014
Prezydent Miasta Katowice podaje informację o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Katowice".
22.08.2014
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dn.31.07.2014r dot. sprz. w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usyt. w budynku przy ul. Morcinka 15 na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytk. wieczyste udziału w gruncie
22.08.2014
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 31.07.2014r. dot. sprzedaży 11 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców
20.08.2014
Oferta UKS Silesia Mikołów na realizację zadania publicznego pod nazwą "Śląski Weekend z koszykówką" w trybie tzw. Małego Grantu
19.08.2014
Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia poza przetargiem
14.08.2014
Oferta KS Kolejarz 24 na realizację zadania pod nazwą "Obchody Jubileuszu 90-lecia KS Kolejarz 24" w trybie tzw. Małego Grantu
12.08.2014
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu wykazu z dnia 12.08.2014r. dotyczącego wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu udziałów Skarbu Państwa w nieruchomościach zabudowanych położonych przy ul. Józefowskiej