Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 234 z 260, wyniki od 2331 do 2340 z 2596
26.09.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Staromiejskiej 13a (działki nr 139/1, 140/1, 140/3 i 140/6)
26.09.2013
Wydział Spraw Obywatelskich przypomina Przedsiębiorcom, że do dnia 30 września 2013 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
26.09.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg pisemny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9
25.09.2013
oferta realizacji zadania publicznego pn Święto kwartalnika literackiego "FA-art"
24.09.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę, z dnia 19.09.2013r., zawierający 17 pozycji.
24.09.2013
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje, że w dniach 11-20.10.2013 na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładanie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących
23.09.2013
Oferta Fundacji Verte na realizację zadania publicznego pod nazwą "Young Enterepreneurship - Młoda przedsiębiorczość na start!" w formie tzw. małego grantu
23.09.2013
Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem" na realizacje zadania publicznego pod nazwą "Dołącz do Armii Wolontariuszy w Szopienicach" w formie tzw. małego grantu
23.09.2013
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Dokarmianie kotów wolno żyjących w Katowicach" złożonej przez Fundację "Koty Katowic".
20.09.2013
Oferta Stowarzyszenia Aktywne Życie na realizację zadania publicznego w formie tzw. małego grantu pt. Organizacja Czwartego Katowickiego Turnieju Rugby na Wózkach