Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 233 z 245, wyniki od 2321 do 2330 z 2446
15.05.2013
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski I Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie” na realizację zdania w trybie małego grantu
14.05.2013
Wykaz z dnia 10.05.2013r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ceglanej (działka nr 157).
09.05.2013
Wykaz z dnia 07.05.2013r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bocheńskiego (działka nr 45/45 i inne).
09.05.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę, z dnia 08.05.2013r., zawierający 29 pozycji.
08.05.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokalu użytkowego nr 5 oraz lokali mieszkalnych nr 7, nr 8a i nr 9 położonych przy ul. Stawowej 8.
08.05.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokali mieszkalnych położonych przy ul. Kościuszki 44/3a, ul. Mickiewicza 12/5, ul. Opolskiej 4/7 i ul. Słowackiego 22/8 oraz lokali użytkowych położonych przy ul. Mielęckiego 4
08.05.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Widok (działka nr 109/6).
07.05.2013
otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury - edukacja kulturalna