Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 231 z 271, wyniki od 2301 do 2310 z 2706
28.01.2014
Wydział Spraw Obywatelskich przypomina Przedsiębiorcom, że z dniem 31 stycznia 2014r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaż
27.01.2014
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 17.01.2014r nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych
21.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizacje społeczną"
20.01.2014
Wykaz garaży do wynajęcia poza przetargiem stan na dzień 15.01.2014 r.
20.01.2014
Lokale użytkowe do wynajęcia poza przetargiem stan na dzień 17.01.2014 r.
20.01.2014
Oferta realizacji zadania publicznego XVI Festiwal i Konkurs Widowisk Kolędniczych i Obrzędowych im. J.Dormana "Herody"
20.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
20.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli"
20.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych"
20.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Promocja i organizacja wolontariatu"