Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 231 z 245, wyniki od 2301 do 2310 z 2442
27.05.2013
Przetarg ustny na ustalenie stawek czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne.
27.05.2013
Oferta Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST na realizacje projektu: "Śląska Akademia Demokracji" w trybie tzw. małych grantów
27.05.2013
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania"
24.05.2013
Prezydent Miasta Katowice inf. o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 16.05.2013r w sprawie sprz. w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 2 lokali użyt. poł. w budynku przy ul. Mickiewicza 12 i ul. Chorzowskiej 9a wraz ze sprz. lub oddaniem w użyt
24.05.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z z dnia 16.05.2013r dotyczącego sprzedaży 4 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemc
23.05.2013
Prezydent Miasta Katowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu z dnia 21.05.2013r nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w celu poprawy warunków zagospodarowania
23.05.2013
Ogłoszenie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem wraz z dzierżawą gruntu na rzecz Wnioskodawcy, położonej w Katowicach przy ul. Brackiej 18
22.05.2013
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: Wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów
21.05.2013
Przetarg licytacyjny nieograniczony na ustalenie najemców wolnych garaży administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.