Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 230 z 270, wyniki od 2291 do 2300 z 2694
21.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizacje społeczną"
20.01.2014
Wykaz garaży do wynajęcia poza przetargiem stan na dzień 15.01.2014 r.
20.01.2014
Lokale użytkowe do wynajęcia poza przetargiem stan na dzień 17.01.2014 r.
20.01.2014
Oferta realizacji zadania publicznego XVI Festiwal i Konkurs Widowisk Kolędniczych i Obrzędowych im. J.Dormana "Herody"
20.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
20.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli"
20.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych"
20.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Promocja i organizacja wolontariatu"
17.01.2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców”
17.01.2014
Oferta realizacji zadania publicznego pn Promocja kulturalna Katowic podczas koncertów operowych [oh!] Orkiestry Historycznej w czeskim Brnie