Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 22 z 256, wyniki od 211 do 220 z 2560
30.01.2017
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych ..."
30.01.2017
Wyniki I edycji Otwartego Konkursu Ofert w dziedzinie kultury
26.01.2017
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w 2016 r. i dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w te
25.01.2017
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania: „Działalność charytatywna"
25.01.2017
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania: „Promocja i organizacja wolontariatu"
25.01.2017
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania: „Aktywizacja społeczności ..."
20.01.2017
Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem" na reazlizację zad. publ. w trybie tzw. "małych grantów" pn. "Klub Wolontariusza Szansa"