Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 20 z 253, wyniki od 191 do 200 z 2528
01.02.2017
Oferta Fundacji Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu -Aktywni na realizację zadania publicznego pn "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" w trybie tzw. "Małego Grantu"
01.02.2017
Ogłoszenie konkursu na realizację zadnia pn.:,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo oraz sporty umysłowe wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjalnych"
01.02.2017
otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji na realizację zadania:,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
30.01.2017
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych ..."
30.01.2017
Wyniki I edycji Otwartego Konkursu Ofert w dziedzinie kultury
26.01.2017
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w 2016 r. i dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w te