Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 19 z 271, wyniki od 181 do 190 z 2706
25.07.2017
Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "MOCNI RAZEM" na realizację zadania publicznego pn. "Sportowa Cynkowa - wypoczynek dzieci i młodzieży" w trybie tzw. Małego Grantu
19.07.2017
Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem" na realizację zadania publicznego ...
19.07.2017
Oferta Stowarzyszenia Społeczno Kulturalno Sportowego SILESIA na realizację zadania publicznego pn "Ogólnodostępny Turniej Piłki Nożnej Memoriał Andrzeja Mielęckiego 2017" w trybie tzw. Małego Grantu
13.07.2017
Oferta UKS SPRINT na realizację zadania publicznego pn "Szkolenie dzieci i młodzieży - udział w ramach Śląskiego Związku Koszykówki" w trybie tzw. Małego Grantu
10.07.2017
Oferta Stowarzyszenia EKO -MORAWA na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wypoczynek dzieci i młodzieży" w trybie tzw. Małego Grantu
10.07.2017
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Festiwal Organizacji Pozarządowych w 2017r
10.07.2017
Otwarty konkurs ofert w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” – w celu wyłonienia realizatorów Programu profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień” w 2017 roku
05.07.2017
Zapaszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 05.07.2017r. do dnia 19.07.2017r.
03.07.2017
Oferta Fundacji Sportowe Katowice na realizację zadania publicznego pn "Lato z Młoda Gieksą" w trybie tzw. Małego Grantu
03.07.2017
Oferta Stowarzyszenia "Jarmark Kultury" na realizację zadania publicznego pn "Wakacyjne rozgrywki szachowe" w trybie tzw. Małego Grantu