Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 18 z 263, wyniki od 171 do 180 z 2622
11.05.2017
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go w terminie do 18 maja 2017 r.
11.05.2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną"
08.05.2017
i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 26 maja br.