Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 16 z 263, wyniki od 151 do 160 z 2624
30.06.2017
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”.
28.06.2017
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną.
28.06.2017
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”
28.06.2017
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
26.06.2017
Oferta MKKS GLORIA na realizację zadania publicznego pn "Uczestnictwo w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w kategorii juniorów: w trybie tzw. Małego Grantu
26.06.2017
Oferta UKS JUNGA na realizację zadania publicznego pn "Akcja Lato 2017 1-HDŻ- Sportowe półkolonie dla dzieci i młodzieży" w trybie tzw. Małego Grantu