Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 15 z 278, wyniki od 141 do 150 z 2772
23.11.2017
Oferta Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin na realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja Mikołaja w Stowarzyszeniu", w trybie tzw. "małych grantów".
23.11.2017
Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski - Koło w Katowicach na realizację zadania publicznego pn.: "Wigilia jak w rodzinie", w trybie tzw. "małych grantów".
23.11.2017
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i turystyki w 2018 r. - termin składania ofert do 14 grudnia 2017 r.
23.11.2017
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu" w 2018 r. - termin składania ofert do 14 grudnia 2017 r.
22.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną".
22.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach zadania pomoc społeczna (...)".
21.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Promocja i organizacja wolontariatu"
21.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"
21.11.2017
Oferta Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT na realizację zadania publicznego pn.: "UNIKATOWA WIGILIA - spotkanie świąteczne dla członków Stowarzyszenia UNIKAT", w trybie tzw. "małych grantów".
20.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym na realizację zadania: "Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia"