Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 14 z 260, wyniki od 131 do 140 z 2596
10.07.2017
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Festiwal Organizacji Pozarządowych w 2017r
10.07.2017
Otwarty konkurs ofert w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” – w celu wyłonienia realizatorów Programu profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień” w 2017 roku
05.07.2017
Zapaszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 05.07.2017r. do dnia 19.07.2017r.
03.07.2017
Oferta Fundacji Sportowe Katowice na realizację zadania publicznego pn "Lato z Młoda Gieksą" w trybie tzw. Małego Grantu
03.07.2017
Oferta Stowarzyszenia "Jarmark Kultury" na realizację zadania publicznego pn "Wakacyjne rozgrywki szachowe" w trybie tzw. Małego Grantu
03.07.2017
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Katowicach"
30.06.2017
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”.
28.06.2017
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną.
28.06.2017
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”
28.06.2017
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”