Komunikaty

   
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 12 z 271, wyniki od 111 do 120 z 2706
23.11.2017
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu" w 2018 r. - termin składania ofert do 14 grudnia 2017 r.
22.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną".
22.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach zadania pomoc społeczna (...)".
21.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Promocja i organizacja wolontariatu"
21.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"
21.11.2017
Oferta Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT na realizację zadania publicznego pn.: "UNIKATOWA WIGILIA - spotkanie świąteczne dla członków Stowarzyszenia UNIKAT", w trybie tzw. "małych grantów".
20.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym na realizację zadania: "Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia"
20.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: "Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych"
16.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc społeczna"
16.11.2017
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Działalność charytatywna”