Komunikaty

 
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 1 z 297, wyniki od 1 do 10 z 2968
14.02.2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną ”
11.02.2019
​Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”.
11.02.2019
​Wyniki otwartego konkursu pn. „Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób”
08.02.2019
​Oferta Śląskiego Oddziału Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska oddział w Katowicach na realizację zadania publicznego pn.: "Zimowisko Maltańskie - wyjazd integracyjny dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektua
08.02.2019
Oferta Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania pn. "Stop ubóstwu" w trybie tzw. małych grantów
06.02.2019
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Działalność charytatywna"
01.02.2019
otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice na realizację zadania:,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport
01.02.2019
otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: ,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności
01.02.2019
otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: ,,Prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów"