Komunikaty

 
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 1 z 274, wyniki od 1 do 10 z 2740
16.08.2018
Oferta Stowarzyszenia Od Serca na realizację zadania publicznego pn. "Warsztaty dla skutecznych rodziców" w trybie tzw. "małych grantów"
14.08.2018
Oferta Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych na realizację zadania publicznego pod nazwą "Edukacja w zakresie sportu elektronicznego w środowisku szkolnym i akademickim" w trybie tzw. "Małego Grantu".
14.08.2018
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: ”Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”
13.08.2018
Oferta Katowickiego Stowarzyszenia Tenisowego Akademia Tenisa Katarzyny Pyka na realizację zadania publicznego pod nazwą "Promocja aktywności fizycznej osób starszych +50" w trybie tzw. Małego Grantu
10.08.2018
​Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację Programu profilaktyki zachorowań na grypę "Słoneczna Jesień" w 2018 roku
10.08.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną".
10.08.2018
Oferta Związku Inwalidów Wojennych RP na realizację zadania publicznego pn. "Pomoc żywnościowa i integracyjna dla inwalidów wojennych" w trybie tzw. małego granta
10.08.2018
Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku
08.08.2018
Oferta Krajowego Studium Polski Podziemnej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego granta
02.08.2018
Oferta Fundacji Cambio na realizację zadania publicznego pn.: "Forum Aktywnych Kobiet", w trybie tzw. "małych grantów".