Komunikaty

 
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 1 z 268, wyniki od 1 do 10 z 2680
24.05.2018
Oferta Fundacji Arka Noego na realizację zadania publicznego pn.: "Wiosna w Arce Noego - Integracyjny piknik rodzinny", w trybie tzw. "Małych Grantów"
21.05.2018
Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski - Koło w Katowicach na realizację zadania publicznego pn.: "Likwidacja barier w rozumieniu słowa dla osób niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchu", w trybie tzw. "małych grantów".
18.05.2018
Oferta Stowarzyszenia Seniorzy i Przyjaciele na realizację zadania publicznego pn.: "Spotkania ze zdrowiem, urodą i sztuką", w trybie tzw. "małych grantów".
16.05.2018
Oferta złożona przez Misję Generację Plus na realizcję zadania publicznego pn. Tydzień Inicjatyw Społecznych w Katowicach-Szopienicach" w trybie tzw. "małych grantów"
15.05.2018
Oferta Fundacji Pasjonaci Życia na realizację zadania publicznego pn "Festiwal sportu dla dzieci WANNADO - 3 czerwca 2018 r." w trybie tzw. Małego Grantu
14.05.2018
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział "ODRODZENIE" na realizację zadania publicznego pn.: "Piknik integracyjny", w trybie tzw. "małych grantów".
10.05.2018
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU I TURYSTYKI - termin składania ofert do 31 maja 2018 r.
09.05.2018
Oferta Stowarzyszenia Seniorzy na 102 na realizację zadania publicznego pn.: "Wspieranie osób niepełnosprawnych oraz seniorów poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną" w trybie tzw. "małych grantów"
30.04.2018
Oferta Parafii Rzymskokatolickiej św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP przy Klasztorze Franciszkanów na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd dzieci do Ochab z okazji Dnia Dziecka”, w trybie tzw. „małych grantów”.
27.04.2018
Oferta Akademii Pilki Nożnej Katowice na realizację zadania publicznego pn "Cykl treningów dla dzieci z klas I-IV Szkół Podstawowych z dzielnic: Ligota- Zadole i Piotrowic" w trybie tzw. Małego Grantu