Komunikaty

 
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 1 z 253, wyniki od 1 do 10 z 2528
12.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienie na usługi społeczne.
11.12.2017
Prezydent Miasta Katowice Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie lata w mieście, festynów środowiskowych
11.12.2017
Prezydent Miasta Katowice Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie promocji kulturalnej
11.12.2017
Prezydent Miasta Katowice Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie inicjatyw kulturalnych
11.12.2017
Prezydent Miasta Katowice Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie edukacji regionalnej
11.12.2017
Prezydent Miasta Katowice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie edukacji kulturalnej
11.12.2017
Oferta na realizację zadania w trybie tzw. „małych grantów” pt. „Opłatek Maltański – jako forma działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"
07.12.2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością aktualizacji środowiska produkcyjnego ePUAP i Profil Zaufany w dniach 8.12.2017 od godz. 21:30 do 9.12.2017 r. do godz. 1:30 niedostępne będą:
07.12.2017
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań wynikających z "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020" w 2018 roku