13 stycznia 2014
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
Dnia 29 stycznia 2013r. na Platformie Konsultacji Społecznych rozpoczęły się konsultacje projektu nowej uchwały dot. strefy płatnego parkowania.
Dnia 29 stycznia 2013r. na Platformie Konsultacji Społecznych rozpoczęły się konsultacje projektu nowej uchwały dot. strefy płatnego parkowania:

www.katowice.eu/forum_spoleczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Katowice do wnoszenia uwag na formularzu zgłaszania opinii.

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od 29.01.2013r. do 12.02.2013r.