13 stycznia 2014
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy w Katowicach rozpoczyna nabór na letnią edycję zajęć!
21 stycznia w siedmiu miastach Polski ruszyły zapisy na letnią edycję zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Nabór na zajęcia rozpoczął się m.in. w Katowicach. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.
21 stycznia w siedmiu miastach Polski ruszyły zapisy na letnią edycję zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Nabór na zajęcia rozpoczął się w Katowicach, Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Kielcach, Rzeszowie i Lublinie. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej działający w siedmiu miastach: w Katowicach przy Uniwersytecie Ekonomicznym, w Warszawie przy Szkole Głównej Handlowej, w Poznaniu przy Uniwersytecie Ekonomicznym, przy Uniwersytecie w Białymstoku, w Kielcach przy Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa, w Lublinie przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji oraz w Rzeszowie przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Celem programu jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zachęcenie młodzieży do bliższego zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi.
Semestr zajęć obejmuje sześć spotkań trwających po dwie godziny lekcyjne. Blok tematyczny skonstruowany jest w taki sposób, aby umożliwić małym studentom zaznajomienie się z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi, z jakimi dzieci spotykają się na co dzień. Oto niektóre z pytań, na które wykładowcy wraz ze słuchaczami zajęć, będą szukać odpowiedzi: W jaki sposób skutecznie zaprezentować własną osobę? Jak przekonać innych do swoich racji? Dlaczego jedne kraje są biedne, a inne bogate? Czy warto powierzać pieniądze bankom? Czy ekologia w biznesie się opłaca? Jak motywować innych do działania? Czym jest marketing?
Spotkania EUD mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Zróżnicowana formuła zajęć daje młodym słuchaczom możliwość jednoczesnego doskonalenia się na kilku płaszczyznach. Podczas zajęć studenci EUD uczą się pracować i współdziałać w grupie. Kształcą się w umiejętności planowania i konsekwentnej realizacji przyjętych celów, logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi danego ośrodka.
– W zakresie edukacji ekonomicznej najmłodszych mamy bardzo wiele do zrobienia. Cieszymy się, że dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego możemy sukcesywnie rozwijać projekt i upowszechniać ideę edukacji ekonomicznej od najmłodszych lat w wielu miastach – wyjaśnia Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji, która powołała do życia Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. W marcu w siedmiu miastach Polski rozpoczną się kolejne edycje zajęć. Nabór na zajęcia odbywa się od 21 stycznia do 10 lutego. SGH przyjmie na studia 150 małych studentów, pozostałe ośrodki do rozdania mają po 120 indeksów. Uczestnictwo w zajęciach EUD jest nieodpłatne.
Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego.
W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.uniwersytet-dzieciecy.pl
.

1.JPG

2.JPG