14 stycznia 2014
V Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny
Biblioteka Pałacu Młodzieży w Katowicach już po raz piąty organizuje Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny pod patronatem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego i Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Poprzednie e

Biblioteka Pałacu Młodzieży w Katowicach już po raz piąty organizuje Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny pod patronatem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego i Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Poprzednie edycje cieszyły się dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród młodzieży województwa śląskiego, przyciągając do udziału rokrocznie ok.100 szkół. 


Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży, budzenie i rozwijanie zainteresowań polonistycznych oraz umożliwienie uczniom zdolnym zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności poza macierzystą szkołą.

Regulamin

V Wszechstronnego Konkursu Konesera Polszczyzny

pod patronatem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego i Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

Uniwersytetu Śląskiego


Organizator:

Pałac Młodzieży w Katowicach.
Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej.

Cele konkursu:

1. Propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży.
2. Budzenie i rozwijanie zainteresowań polonistycznych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Umożliwienie zdolnym uczniom zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności poza macierzystą szkołą.


Forma konkursu:

Konkurs jest dwuetapowy.
Etap I – dyktando + test językowy (słownictwo i frazeologia, stylistyka, właściwe i przenośne znaczenie wyrazów itd.).
Etap II – gry i zabawy językowe (rywalizacja drużynowa).

Do etapu drugiego zakwalifikują się 3 drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 3 drużyny ze szkół gimnazjalnych, które popełnią najmniej błędów w dyktandzie i w teście językowym. Wynik drużyny to suma punktów zdobytych przez jej dwóch członków. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone 18.03.2013 r. na stronie internetowej Biblioteki Pałacu Młodzieży:
http://www.jaw.nazwa.pl/biblioteka/

Tematyka, program merytoryczny i wymagania konkursowe:

Etap I:
• dyktando:
- znajomość reguł pisowni i interpunkcji polskiej;
• test językowy:
- wiedza i umiejętności z zakresu nauki o języku, przede wszystkim
z takich działów, jak: słownictwo i frazeologia (właściwe i przenośne znaczenie wyrazu, wyrazy wieloznaczne, wyrazy bliskoznaczne, wyrazy o znaczeniu przeciwnym, związki frazeologiczne, wyrazy zapożyczone); stylistyka (styl, style funkcjonalne, styl potoczny, styl naukowy, styl urzędowy, styl publicystyczny, stylizacja, środki stylistyczne, błędy stylistyczne), odmiany polszczyzny (język mówiony i język pisany); kultura języka i poprawność językowa (norma językowa, błąd językowy); język reklamy; język Internetu; funkcje języka; terminy literackie.

Etap II – gry i zabawy językowe.

Warunki uczestnictwa:

- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

- W konkursie biorą udział dwuosobowe zespoły reprezentujące szkołę (wybór uczestników konkursu oraz formę, w jakiej zostaną oni wyłonieni, pozostawia się nauczycielom polonistom).

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów drogą e-mailową bądź telefoniczną.

Termin konkursu:

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 8 marca 2013 r. o godzinie 10.00 Katowice ul. Gliwicka 9a (dawny Cogitatur).

Etap drugi 22 marca 2013 r. o godz. 10.00 Katowice ul. Gliwicka 9a (dawny Cogitatur).

Termin składania zgłoszeń:

Imiona i nazwiska uczestników, ich opiekunów, nazwę i adres szkoły wraz z adresem e-mail i telefonem należy zgłosić do dnia 6.03.2013 r. na adres: wkkp.konkurs@gmail.com.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie:
http://www.jaw.nazwa.pl/biblioteka/


UWAGA!!!

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć organizatorom wypełnione przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia zgody dołączone do formularza zgłoszeniowego. Jest to warunek uczestnictwa we Wszechstronnym Konkursie Konesera Polszczyzny.

Wszelkie informacje udzielamy w Pracowni Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej (Pałac Młodzieży w Katowicach,
ul. Mikołowska 20a, dawna apteka Rumianek),
e-mailowo wkkp.konkurs@gmail.com
lub pod nr telefonu 881-588-726