13 stycznia 2014
Zima w mieście
W Katowicach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych uczy się ponad 28 tys. dzieci. Duża część z nich ferie zimowe spędzi w mieście. To dla nich – ze wsparciem Urzędu Miasta – przygotowano akcję “Zima w mieście”.

​W Katowicach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych uczy się ponad 28 tys. dzieci. Duża część z nich ferie zimowe spędzi w mieście. To dla nich – ze wsparciem Urzędu Miasta – przygotowano akcję “Zima w mieście”.

Przewidujemy, że w zajęciach weźmie udział około 4,4 tys. dzieci i młodzieży.

Ponad 50 szkół organizuje dzieciom półkolonie, wycieczki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, komputerowe i inne. O ciekawe propozycje postarały się też Miejskie Domy Kultury, Pałac Młodzieży, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Młodzieżowy Dom Kultury, świetlice specjalistyczne, kluby młodzieżowe, parafie. Większość zajęć jest bezpłatna, często jedyny koszt to bilety wstępu.

W trakcie ferii zimowych w katowickich szkołach (podstawowych oraz gimnazjalnych) wyznaczone będą dyżurujące stołówki, które prowadzić będą dożywianie – z obiadów skorzystać będą mogły dzieci i młodzież z rodzin objętych pomocą społeczną.

Szczegółowy rozkład zajęć przygotowanych przez poszczególne jednostki miejskie oraz podmioty niepubliczne prezentują załączniki.

Ferie zimowe w województwie śląskim trwają od 11 do 24 lutego.