07 marca 2018
Informacja aerosanitarna o stanie jakości powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o jakości powietrza w województwie śląskim w dniu 06.03.2018 r. oraz przedstawia prognozę warunków aerosanitarnych na okres 07-08.03.2018 r.
Zgodnie z komunikatem WIOS z dnia 07.03.2018 r. w Katowicach
wystąpiło w dniu poprzednim  przekroczenie stężenia pyłu zawieszonego PM10 o 260 %

W dniach 07-08.03.2018 r. przewiduje się w Katowicach złą i dostateczną jakość powietrza.

Czytaj cały komunikat WIOŚ: 

WCZK 2018.03.07.pdf

Bieżące dane o jakości powietrza (aktualizowane w czasie rzeczywistym)
można odczytać na stronie: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ 

Prognoza warunków aerosanitarnych podawana jest na stronie:
http://spjp.katowice.pios.gov.p