03 stycznia 2018
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - SILNY WIATR
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne nr 2 -silny wiatr

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 2 z dnia 02.01.2018 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: silny wiatr/1. 2018-01-02 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2- silny wiatr - subregion centralny.pdf