22 grudnia 2017
Informacja w sprawie planowanego rozstrzygniecia inicjatyw lokalnych na 2018 rok
Komunikat dla mieszkańców dotyczący naboru wniosków na inicjatywy lokalne planowane do realizacji w 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2018 rok, zakończonego w dniu 15 listopada br., wpłynęło ponad 140 inicjatyw lokalnych.

Po przeprowadzonej weryfikacji wniosków i ocenie formalnej zostało do rozpatrzenia 128 inicjatyw lokalnych, których łączna wartość wynosi 3 844 875,84 zł. Posiedzenie Komisji ds. inicjatyw lokalnych zaplanowano na 4 stycznia 2018r.

Przypominamy, że w rezerwie budżetowej na inicjatywy lokalne zgłaszane przez mieszkańców zabezpieczono kwotę 1 miliona złotych.

Informacje dotyczące pozytywnie i negatywnie rozpatrzonych wniosków o inicjatywy lokalne zostaną udostępnione na stronie Katowice.eu po posiedzeniu Komisji i przygotowaniu listy projektów.