05 grudnia 2017
Seminarium projektu CIVITAS PROSPERITY
W dniu 28 listopada br. odbyło się w Katowicach seminarium organizowane w ramach projektu CIVITAS PROSPERITY, którego partnerem jest Miasto Katowice

logotypy_civitas.png

​28 listopada 2017 odbyło się w Katowicach seminarium organizowane w ramach projektu CIVITAS PROSPERITY, którego partnerem jest Miasto Katowice. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z firmą SMG EKSPERT z Krakowa, pełniącą w ramach tego projektu rolę Krajowego Punktu Kontaktowego. Ogólnym celem projektu CIVITAS PROSPERITY jest wspieranie władz lokalnych i krajowych dla poprawy jakości oraz tworzenia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Jest to plan strategiczny odpowiadający na potrzeby mobilności w miastach służący poprawie jakości życia, opierający się na istniejących praktykach planistycznych, ale biorący pod uwagę kwestie integracji, udziału społecznego oraz zasad oceny. Seminarium otworzył wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula. Następnie uczestnicy seminarium (ok. 25 osób) mogli zapoznać się m.in. z prezentacją na temat obecnych problemów i zamierzeń inwestycyjnych Katowic w zakresie transportu i mobilności miejskiej, metodologią Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), założeniami tzw. Planów Mobilności dla firm i instytucji oraz podsumowaniem realizacji w Polsce Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w 2017 roku.

W drugiej części seminarium, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie mówili o rozwoju nowoczesnych systemów transportu publicznego w Krakowie, działaniach na rzecz popularyzacji transportu rowerowego i systemu wypożyczalni rowerów publicznych Wavelo oraz mobilności dzieci i młodzieży.

W seminarium wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, samorządów lokalnych i regionalnych, uczelni wyższych oraz operatorów transportowych z regionu śląskiego.

Kolejnym wydarzeniem organizowanym w Katowicach, w ramach udziału miasta w projekcie CIVITAS PROSPERITY, będzie szkolenie, w którym wezmą udział przedstawicieli samorządów zajmujących się planowaniem mobilności i systemów transportowych (w dniach 9-12 kwietnia 2018 r).


MG-3652-plus grande.jpg