29 września 2017
60 lat Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Instytucja obchodząca 60-lecie swojego istnienia odznaczona została przez Radę Miasta Katowice tytułem „Zasłużony dla miasta Katowice".

To  wyjątkowy rok dla Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Instytucja obchodząca 60-lecie swojego istnienia odznaczona została przez Radę Miasta Katowice tytułem „Zasłużony dla miasta Katowice". Największa na Śląsku spółdzielnia uroczyście obchodzi swój jubileusz.

 

Honorowym tytułem „Zasłużony dla Miasta Katowice", zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice, mogą być w ciągu roku wyróżnione co najwyżej trzy osoby lub instytucje. Po raz pierwszy tytuł przyznano właśnie w tym roku, 11 września, podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

- Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa odcisnęła silnie swój ślad w historii naszego miasta – powiedział podczas uroczystości Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice. - Jej budynki nadają wyraziste oblicze niemal wszystkim dzielnicom miasta. Dużą rolę odgrywają osiedlowe kluby, które mają ciekawą ofertę zajęć i wydarzeń sportowych czy kulturalnych dla wszystkich mieszkańców – od dzieci po seniorów. Tego typu inicjatywy znakomicie uzupełniają ofertę miejską i pomagają budować społeczeństwo obywatelskie, bo integrują społeczności lokalne, pozwalają się lepiej poznać sąsiadom. Z perspektywy prezydenta cieszą mnie także kompleksowe remonty budynków i skwerów – dodał Prezydent Krupa. 

Uroczyste posiedzenie Rady Miasta to oczywiście nie koniec obchodów 60-lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W czwartek, 28 września 2017 roku o godzinie 14:00 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla odprawiona została msza święta w intencji założycieli i mieszkańców KSM. Bezpośrednio po niej, na elewacji pierwszego wzniesionego przez KSM spółdzielczego budynku przy ul. Plebiscytowej 38a-42b (sąsiadującego właśnie z katedrą) odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca powstanie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz postacie jej 19 założycieli.


ksm_1 (3).JPG

ksm_1 (2).jpg

ksm_1 (1).jpg


Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest największą i najstarszą spółdzielnią w mieście. Na symbiozę Katowic i KSM zwraca uwagę mgr Krystyna Piasecka, prezes Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. - Spacerując po Katowicach, przejeżdżając przez większość dzielnic miasta – gdzie nie spojrzeć – wszędzie prawie jakieś domy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nasze miasto jest młode, ledwo 152-letnie, bo prawa miejskie uzyskało dopiero 11 września 1865 roku. 40% tego czasu wypełniają lata istnienia i funkcjonowania w mieście i na rzecz miasta naszej spółdzielni – Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zatem upływające właśnie nasze 60-lecie, to sporo w nie tak długich miejskich dziejach Katowic. To także proporcjonalny udział w ich rozwoju, w urbanizacji, w zapewnieniu dobrych warunków życia mieszkańcom – zaznacza prezes Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kulminacyjną datą w cyklu imprez upamiętniających powstanie spółdzielni będzie piątek 29 września br, kiedy to odbędzie się uroczysta jubileuszowa gala, podczas której uhonorowani zostaną najbardziej zasłużeni pracownicy, społecznicy i sprzymierzeńcy związani z KSM. Ludzie, którzy przez dziesiątki lat wnieśli najwięcej dla powstania i rozwoju zasobów mieszkaniowych, infrastruktury towarzyszącej oraz w budowanie tej największej w Katowicach i na śląsku społeczności spółdzielczej.

 

KSM – miasto w mieście

Wszystko zaczęło się 7 lipca 1957 roku. Zachowany protokół wraz z listą obecności dokumentują, iż wzięło w nim udział 19 osób, a przewodniczył im animator budownictwa spółdzielczego na Śląsku - Ewald Lisoń. Został on później mianowany pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej. Spółdzielnia prężnie zaczęła swoją działalność, bowiem już rok później, w grudniu 1958 r. mieszkańcy odbierali przydziały i klucze do pierwszych mieszkań. Przełomowy był jednak rok 1960, kiedy to oddała ona do eksploatacji pierwszy samodzielnie zaprojektowany i zbudowany budynek przy ul. Plebiscytowej.

Dziś Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest największą oraz najdynamiczniej rozwijającą się spółdzielnią mieszkaniową w Polsce południowej, a także jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, której celem statutowym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni i ich rodzin.

W mieszkaniach należących oraz zarządzanych przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową zamieszkuje około 1/7 obywateli miasta, a zasoby spółdzielni zlokalizowane są w większości dzielnic Katowic, a więc w centrum i śródmieściu miasta, a także w większości dzielnic miejskich, tj. w Ligocie, Brynowie, Os. Paderewskiego, Bytkowie, Wełnowcu, Dębie, Józefowcu, Bogucicach, Zawodziu, Szopienicach, Dąbrówce Małej, Giszowcu i Murckach. Wśród budynków wielorodzinnych zbudowanych przez Spółdzielnię są budynki bardzo wysokie, które wpisały się w pejzaż Katowic na stałe, jak np. „Superjednostka", 24-kondygnacyjny HPR-owiec (tzw. „żyletka" przy ul. Sokolskiej), czy cztery „Gwiazdy" (spośród siedmiu) również 24-kondygnacyjne, a także budynki wysokie, średniowysokie, niskie i domki jednorodzinne.

Stan zasobów KSM na dzień 01.01.2017 r, przedstawia się następująco:

  • obszar objęty zarządzaniem – 136,85 ha, w tym:

- teren zabudowy – 20,57 ha

- tereny zielone 65,34 ha

- drogi i chodniki – 37,95 ha

- place zabaw – 4,46 ha

- tereny inwestycyjne – 8,53 ha

  • budynki mieszkalne – 345 

  • liczba mieszkań – 19 073 ( w tym 3 domki jednorodzinne)

  • powierzchnia użytkowa mieszkań – 959 100,96 m2 ,

  • 24 pawilonów handlowo-usługowych

  • 6 klubów osiedlowych, 3 sale integracyjne

 

Budynki znajdujące się obecnie w zarządzie KSM są zróżnicowane zarówno pod względem wieku, wielkości, wysokości jak i technologii budowy.

Najstarsze z naszych budynków zostały oddane do eksploatacji już w roku 1958 ( budynek przy ul. Kochanowskiego 1 w Katowicach ), natomiast większość powstała w latach 70 i 80 XX wieku, co pokryło się z okresem intensywnego rozwoju budownictwa wielkopłytowego wpisującego się w ówczesny program budownictwa mieszkaniowego.

Spółdzielnia na przestrzeni ostatnich lat nie zaprzestała działalności inwestycyjnej oddając do użytku kolejne budynki ( zarówno jedno- jak i wielorodzinne ) o oryginalnej architekturze i najnowszych rozwiązaniach technologicznych, jak np. zastosowanie technologii solarnej do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Inwestycją Spółdzielni, która zyskała w ostatnim czasie ogromne zainteresowanie jest realizacja zespołu mieszkaniowego 4 budynków wielorodzinnych (128 mieszkań) „Rekreacyjna Dolina Mały Staw" w atrakcyjnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie „Doliny 3 Stawów" w Katowicach. Projekt budynków autorstwa znanego katowickiego architekta Jana Pallado uhonorowany został licznymi nagrodami przez instytucje branżowe. Najnowszą inwestycją jest trzypiętrowy budynek wielorodzinny (20 mieszkań) przy ul. Domeyki w Murckach, tj. w południowej dzielnicy Katowic. W przygotowaniu są następne, w tym przy ul. Ligockiej, przy ul. Agnieszki i w Szopienicach. Nie zapominając o deficycie miejsc parkingowych w każdym dużym mieście, KSM planuje na osiedlu Kukuczki przy ul. Podhalańskiej oddanie wielopoziomowego parkingu samochodowego na 516 miejsc.

Wizytówką Spółdzielni jest stan jej zasobów mieszkaniowych, bowiem od lat 90. ubiegłego wieku jest realizowana skutecznie przyjęta w kompleksowej „Wieloletniej Strategii Ekonomicznej" polityka remontowo-modernizacyjna, w której założeniach zapisane jest stałe, sukcesywne podnoszenie standardu zamieszkiwania w osiedlach KSM, w tym nade wszystko obniżenie energochłonności budynków. Budynki KSM (które zostały ocieplone w 100%, łącznie ze zlikwidowaniem w całości, a obejmujących ponad 50% zasobów – szkodliwych dla zdrowia ludzi płyt elewacyjnych typu acekol) wyróżniają się w mieście dobrym stanem technicznym, atrakcyjnym wyglądem oraz wykorzystaniem w wielu z nich nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych (ogrzewanie solarne, zmodernizowane i nowoczesne dźwigi osobowe, itp.) Do 1996 r. wykonano opomiarowanie ciepła i wody we wszystkich budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię. W 2010 r. przeprowadzono kompleksową wymianę wyparkowych podzielników kosztów c.o. i wodomierzy na urządzenia elektroniczne ze zdalnym odczytem radiowym. Spółdzielnia przeprowadziła również wiele unowocześniających zmian w gospodarce ciepłowniczej, w tym likwidacji węglowych źródeł ciepła i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłowniami gazowymi, wykorzystując do tych celów częściowo, także środki finansowe dostępne z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

W miarę możliwości finansowych - mając na uwadze postęp techniczny, działania rewitalizacyjne podejmowane w miastach – Spółdzielnia czyni starania celem  przystosowania budynków i terenów zewnętrznych dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Obecnie istnieją już rozwiązania techniczne pozwalające na wyposażenie wszystkich budynków w dźwigi osobowe a mieszkań w balkony czy loggie. Podjęcie takich działań, jak również likwidacja barier architektonicznych (podjazdy, przebudowa wejść i itp) stworzy przyjazne warunki zamieszkiwania dla wszystkich lokatorów, będzie sprzyjać tworzeniu więzi społecznych i sąsiedzkich.

Spółdzielnia to nie tylko zasoby – budynki mieszkalne oraz obiekty infrastruktury technicznej i społecznej lecz przede wszystkim ludzie. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to ogromna, spółdzielcza rodzina, jaką tworzy 15.895 członków w niej zrzeszonych a przez rejestry członków Spółdzielni od daty jej utworzenia przewinęło się prawie 60 tysięcy osób – znacząca część mieszkańców Katowic.

Działalność Spółdzielni nie ogranicza się do realizacji nowych inwestycji oraz zarządzania i administrowania posiadanymi zasobami mieszkaniowymi. Istotną dziedziną jej działalności jest również mająca wieloletnie tradycje działalność społeczno-kulturalna prowadzona we wszystkich osiedlach Spółdzielni. Na bazie sześciu klubów spółdzielczych, 2 sal integracyjnych oraz wielofunkcyjnych boisk, itp., w 80-ciu stałych wyspecjalizowanych sekcjach organizowanych jest rocznie ponad 460 różnego rodzaju imprez, w tym z udziałem ponad tysiąca uczestników w każdej z „Akcja Zima" i „Akcja Lato", zapewniające możliwość ciekawego spędzania czasu dzieciom i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji. Działania te dają możliwość rozwoju własnych zainteresowań, umiejętności i pasji oraz ukierunkowane są na wzmacnianie więzi międzyludzkich i integracji spółdzielczej społeczności. KSM jest także zaangażowana we współorganizację imprez spółdzielczych o zasięgu wojewódzkim, jak np. Regionalny Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych (wrzesień), coroczny Piknik dla Osób Niepełnosprawnych (czerwiec) oraz przegląd Zespołów Artystycznych podczas Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości (lipiec).

Z myślą o osobach nie radzących sobie życiowo, z osobistymi problemami, potrzebujących czy też zagrożonych wykluczeniem społecznym, Spółdzielnia kilka lat temu powołała specjalne stanowisko ds. wolontariatu. Do zakresu jego społecznego oddziaływania należy głównie eliminowanie lub minimalizowanie zaistniałych problemów, koordynacja pomocy doraźnej i socjalnej dla członków Spółdzielni i ich rodzin, jak też pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa plasuje się w czołówce krajowych i wojewódzkich rankingów, czego dowodem są przyznawane nagrody, wyróżnienia i tytuły, z których najnowsze to:

  • tytuł „Spółdzielnia Dobrze Zarządzana 2016" w konkursie Firma Dobrze Zarządzana, organizowanym przez „Magazyn Gospodarczy Fakty",

  • tytuł „Inwestycja na Medal" uzyskany w kategorii „Zielone Osiedle" za budowę zespołu budynków „Rekreacyjna Dolina – Mały Staw" w plebiscycie organizowanym przez Redakcję  „Dziennika Zachodniego" oraz Grupę Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości,

  • tytuł „Filar Spółdzielczości 2016" przyznany przez Redakcję „Forum Przedsiębiorczości",

  • I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2015, organizowanym przez Redakcję miesięcznika „Domy Spółdzielcze" w kategorii dużych spółdzielni mieszkaniowych,