26 września 2017
Konkurs fotograficzny "Katowice w obiektywie"
Przedłużamy termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursie do niedzieli 5 listopada.


baner_fotokonkurs.jpg

Na prośbę mieszkańców przedłużamy termin zgłaszania zdjęć do konkursu „Katowice w obiektywie". Do niedzieli 5 listopada czekamy na Wasze prace, w których pokażecie, za co lubicie Katowice.Do tej pory mieliśmy okazję fotografować miejską przestrzeń z różnej perspektywy. Przez te lata obserwowaliśmy, jak zmienia się miasto w różnych porach roku, odkrywaliśmy kolory miasta, podglądaliśmy, jak świętuje się 150 lat. Przed obiektywem aparatu pojawiały się różne wydarzenia, a ostatnio badaliśmy tradycje muzyczne. W tym roku proponujemy przyjrzeć się temu, za co lubimy stolicę pierwszej w Polsce metropolii.


Katowicki magistrat przy współudziale śląskiego okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików ogłasza ósmą edycję konkursu fotograficznego „Katowice w obiektywie". W tym roku zmieniły się zasady udziału, warto więc prześledzić regulamin.

Nadal należy pamiętać o wypełnieniu i podpisaniu oświadczenia, który jest załącznikiem do konkursowego regulaminu. Jego oryginał wraz ze zdjęciami, zapisanymi na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym, można dostarczyć - w terminie do 5 listopada - osobiście do Wydziału Promocji (ul. Rynek 13, pierwsze piętro, pokój 116) lub przesłać pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Miasta Katowice – Wydział Promocji, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. Zdjęcia wraz ze skanem oświadczenia można też wysłać za pośrednictwem e-maila: konkurs@katowice.eu.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja, składająca się z przedstawicieli Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Wydziału Promocji Urzędu Miasta, wybierze 30, które jako wyróżnione pojawią się na grudniowej wystawie w należącej do ZPAF-u Galerii Katowice oraz zostaną opublikowane na stronie: www.katowice.eu.

Nagrodą główną jest publikacja w kalendarzu miejskim na 2018 rok. Jurorzy wskażą również trzy fotografie, których autorzy otrzymają nagrody specjalne – pieniężne za pierwsze (750 zł) i drugie (600 zł) miejsce oraz za trzecie miejsce – zaproszenie do udziału w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez ZPAF.

– Podtrzymujemy tradycję organizacji tego konkursu, gdyż zależy nam na ocenie wizerunkowej naszego miasta. Można ją otrzymać również w ten sposób, zwłaszcza że dzisiaj wszyscy robią zdjęcia – mówi Marcin Stańczyk z Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. – Wcześniejsze edycje cieszyły się zainteresowaniem, zwłaszcza ze względu na obecność w jury profesjonalistów, czy przedstawicieli ZPAF-u. Liczymy, że w tym roku będzie podobnie, jeśli nie lepiej – dodaje.


REGULAMIN_2017.docx

OŚWIADCZENIE_2017.doc