13 stycznia 2014
Prezydent Piotr Uszok laureatem prestiżowej nagrody Primus Innovatorum 2013
Prezydent Miasta Katowice Piotr uhonorowany został tegoroczną nagrodą Primus Innovatorum „za szczególne, wieloletnie osiągnięcia i wsparcie innowacji transportowych, logistycznych i infrastrukturalnych”
Prezydent Miasta Katowice uhonorowany został tegoroczną nagrodą Primus Innovatorum „za szczególne, wieloletnie osiągnięcia i wsparcie innowacji transportowych, logistycznych i infrastrukturalnych”. Nagrody są przyznawane przez Fundację Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI). Nagroda Primus Innovatorum 2013 została przyznana trzem przedstawicielom administracji państwowej (w tym pani Wicepremier Elżbiecie Bieńkowskiej), sześciu marszałkom i prezydentom miast, działaczom społecznym, przedsiębiorcom oraz dwóm uczelniom wyższym.
Ogłoszenie decyzji Kapituły Konkursowej odbyło się 5 grudnia w Warszawie podczas II Forum Innowacji Transportowych, organizowanego pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Komisji Europejskiej, ministrów Rządu RP, posłów i senatorów RP, uniwersytetów i politechnik oraz organizacji biznesowych krajowych i zagranicznych, a także sektora prywatnego, centrów naukowo-przemysłowych, stowarzyszeń, klastrów oraz organizacji pozarządowych. Piotr Uszok odebrał nagrodę osobiście w piątek 13 grudnia, z rąk prof. dr. hab. inż.Andrzeja Karbownika, Rektora Politechniki Śląskiej
Nagroda Primus Innovatorum – Transport, Logistyka, Infrastruktura, przyznawana jest w dowód uznania wieloletniej efektywnej i ważnej społecznie działalności wspierającej interdyscyplinarną innowacyjność, tworzenie efektywnych innowacyjnych programów i struktur administracyjnych i samorządowych a także rozwijanie programów edukacyjnych i współpracy nauki i przedsiębiorców.

Skład Kapituły Konkursowej
1. Prof. Adam K. Prokopowicz, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji CATI (Polska), IP ICG LLC (USA)
2. Dr Jan Berg-Andreassen, CEO Infratrans Group, Editor in Chief Forum Oeconomicum. Professor Emeritus Texas A&M
3. Prof. dr hab. inż Tadeusz Dyr, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu
4. Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni
5. Dr Mirosław Kaczmarek, Polska Izba Spedycji i Logistyki
6. Pan Józef Marek Kowalczyk, Przewodniczący Komitetu Infrastruktury Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej
7. Dr Mirosław Antonowicz, Kierownik Programów Logistyka w zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
8. Pan Andrzej Martuś, Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej
9. Prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulski, Politechnika Śląska/Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
10. Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
11. Dr inż. Andrzej Urbanik, Sekretarz Generalny Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Drogowego
12. Prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Dziekan Wydziału Transportu, Politechnika Warszawska
13. Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju, Politechnika Warszawska
14. Pan Arkadiusz Żurek, Dyrektor, Instytut INTL
15. Dr Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, Prezes SITK
16. Pani Magdalena Flis-Lichota, Dyrektor Kancelarii Marszałka Mazowieckiego.
17. Prof. dr hab. Wiesław Starowicz, Politechnika Krakowska
18. Magdalena Wymysłowska, Bank Gospodarstwa Krajowego,
19. Prof. dr Hab. Elżbieta Załoga, Uniwersytet Szczeciński


ksi.jpg