25 września 2017
Stanowisko miasta Katowice
Stanowisko miasta Katowice ws. przebiegu koncertu „Kilar w rocznicę urodzin. Katowice 2017” oraz Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca

Koncert „Kilar w rocznicę urodzin. Katowice 2017” oraz Centralne Obchody Światowego Dnia Serca, które odbywały się 24 września 2017 w Katowicach były organizowane przez niezależnych od miasta organizatorów. Mimo to, oba wydarzenia były ważnymi dla miasta inicjatywami – z jednej strony koncert uhonorowujący wybitnego katowickiego twórcę, z drugiej ogólnodostępne dla mieszkańców wydarzenie, które pozwoliło wielu z nich skorzystać z bezpłatnych badań.
 
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, które przygotowywało Centralne Obchody Światowego Dnia Serca już 27 marca br. uzyskało zgodę na użycie terenu przed katowickim Spodkiem na potrzeby organizacji wydarzenia, o czym organizator koncertu „Kilar w rocznicę urodzin. Katowice 2017” został poinformowany. Mając na uwadze znaczenie obu przedsięwzięć, miasto Katowice podjęło starania zmiany godziny jednego z wydarzeń towarzyszących Centralnym Obchodom Światowego Dnia Serca. Mimo podpisanych już na początku roku umów z artystami, firma produkująca koncert przed Spodkiem, zapewniła o przyspieszeniu koncertu na scenie głównej. Według posiadanych przez nas informacji ostatni koncert miał się rozpocząć najpóźniej o godz. 17:30, tak by do czasu rozpoczęcia koncertu w Spodku, aktywności na scenie zewnętrznej zostały zakończone.
  
Urząd Miasta Katowice podjął wszelkich dostępnych działań, by doprowadzić do sprawnego przebiegu obu wydarzeń organizowanych przez niezależne od miasta podmioty.
 
Wyrażamy ubolewanie, że widzowie koncertu „Kilar w rocznicę urodzin. Katowice 2017” napotkali chwilowy dyskomfort odbioru muzyki, tak ważnego dla miasta twórcy jakim był honorowy obywatel Katowic - Wojciech Kilar.​​​

Ewa Lipka
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Katowice