14 września 2017
Bezpłatne spotkania edukacyjne z zakresu raka jelita grubego
Zapraszamy mieszkańców Katowic do udziału w spotkaniach edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka jelita grubego

logotypy efs.jpg

BEZPŁATNE SPOTKANIA EDUKACYJNE

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO


Zapraszamy mieszkańców Katowic do udziału w spotkaniach edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka jelita grubego.

Miasto Katowice realizuje projekt pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka „TOMMED".

W ramach projektu mieszkańcy Katowic mogą wziąć udział w grupowych spotkaniach informacyjno-edukacyjnych.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy mieszkańców z następujących grup wiekowych:

a) w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

b) w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

c) w wieku 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.

Hamonogram spotkań jest dostępny poniżej:

Adres filii Miejskiego Domu KulturyData spotkaniaGodzina rozpoczęcia
ul. Obrońców Westerplatte 1005/09/201717:00
ul. Markiefki 44A06/09/201718:00
ul. Franciszkańska 3308/09/201717:00
ul. Krzyżowa 111/09/201717:00
ul. Franciszkańska 3315/09/201717:00
ul. gen. Hallera 2818/09/201717:00
Plac Pod Lipami 119/09/201717:00
ul. Jankego 13622/09/201718:00
ul. Sołtysia 2525/09/201717:30
ul. Stellera 426/09/201717:00
ul. gen. Hallera 2827/09/201718:00
ul. Boya-Żeleńskiego 8303/10/201718:00
ul. Markiefki 44A04/10/201718:00
ul. Grażyńskiego 4706/10/201717:00
Plac Pod Lipami 110/10/201717:00
ul. Marcinkowskiego 1512/10/201718:00
ul. Grażyńskiego 4713/10/201717:00
ul. Kołodzieja 4217/10/201718:00
ul. Jankego 13620/10/201718:00
ul. Jankego 13617/11/201718:00


Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 pod nr tel. 32 350 11 00, 32 607 21 15, 32 607 21 59 lub pod adresem e mail: epeterko@tommed.pl.


---


Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.

Wartość dofinansowania z UE: 245 473,74 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

logotypy efs.jpg