18 sierpnia 2017
Wyniki wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji
W dniach 1-14 sierpnia br. - 90 organizacji pozarządowych wzięło udział w głosowaniu na kandydatów do Rady Pożytku oddając łącznie 371 głosów (każda organizacja mogła wskazać 8 kandydatów).
W związku z kończącą się we wrześniu br. kadencją Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, w dniu 12.07.2017r. Prezydent Miasta Katowice ogłosil nabór kandydatów do Rady Pożytku IV kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice. 
Organizacje pozarządowe zgłosiły  21 kandydatów.

W dniach 1-14 sierpnia br. - 90 organizacji pozarządowych wzięło udział w głosowaniu na kandydatów do Rady Pożytku oddając łącznie 371 głosów (każda organizacja mogła wskazać 8 kandydatów).

W dniu 16.08.2017r. Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród pełniącej kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach ustaliła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zostali zgłoszeni do Rady Pożytku IV kadencji.

Do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji od października 2017 roku wejdzie 8 przedstawicieli ze strony organizacji pozarządowych, tj.: 


Imię i nazwisko
Nazwa organizacji pozarządowej
Liczba głosów
Irena Kowalska-Drygała
Regionalne Centrum Wolontariatu
​41
Tomasz Kołodziejczyk
Stowarzyszenie Tęczówka
​37
Ewa Grzegorzak-Łoposzko
towarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK
​36
Wiesława Rak
Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
​32
Grażyna Lądwik
Śląska Sieć 3 sektora
​29
Marek Piechula
Hackerspace Silesia
​29
Adrian Łukasz Szymura
Stowarzyszenie „Rowerowe Katowice”
​29
Beata Twardowska
Fundacja „Śląskie Anioły”
​27

Kadencja nowej Rady rozpocznie się w październiku 2017 roku i potrwa 3 lata.