18 sierpnia 2017
Katowice miastem świata
Katowice zostały zakwalifikowane do międzynarodowego projektu pn.: „World Cities” 2017-2018. Miasto Katowice będzie współpracować z australijskim Miastem Hobart – stolicą Tasmanii

​W marcu br., Miasto Katowice, jako jedyne miasto z Polski, w ramach otwartej procedury konkurencyjnej zostało zakwalifikowane do międzynarodowego projektu pn.: „World Cities" 2017-2018, zarządzanego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej. Celem inicjatywy jest promocja i wymiana doświadczeń oraz najlepszych praktyk między Unią Europejską i krajami spoza Unii. Projekt wynika z przyjętego przez Komisję Europejską priorytetu na lata 2014-2020 odnoszącego się do wspierania zrównoważonego rozwoju miast. Jest całkowicie finansowany przez Unię Europejską i aktualnie pilotowany przez 5 krajów spoza Unii tj.: Korea Południowa, RPA, Australia, Indonezja, Wietnam.  W ramach współpracy bilateralnej  Australii z Unią Europejską zostały wybrane miasta: Adelajda – Manchester , Canberra - Praga, Melbourne – Hamburg, natomiast miasto Katowice będzie współpracować z australijskim Miastem Hobart – stolicą Tasmanii. Wypracowane obszary kooperacji dotyczą: efektywności energetycznej oraz świadomości zmian klimatycznych, wsparcia start-up'ów i klastrów, zarządzania na poziomie metropolitalnym oraz sektora muzyki. Projekt trwać będzie do roku 2018, natomiast zakłada się, że jego efekty będą miały wymiar długookresowy a współpraca między miastami będzie miała charakter sieciowy.