11 sierpnia 2017
Miasto Katowice otrzymało kolejną dotację w ramach programu „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem” moduł 2.
W związku z ogłoszeniem naboru ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3...

W związku z ogłoszeniem naboru ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem” Żłobek Miejski w Katowicach, który zgodnie ze Statutem zapewnia opiekę nad zdrowymi dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, dostosuje istniejące miejsca w swoich Oddziałach do potrzeb dzieci z grupy docelowej „Programu” - moduł 2 poprzez przekształcenie 25 miejsc opieki dostosowując je do potrzeb dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub wymagających szczególnej opieki.

Na podstawie obecnie istniejącego zapotrzebowania na miejsca opieki dla dzieci z grupy docelowej, postanowiono dostosować 25 miejsc w czterech Oddziałach Żłobka Miejskiego, tj.: 10 miejsc w Oddziale przy ul. Uniwersyteckiej oraz po 5 miejsc w Oddziałach przy ul. Ordona, ul. Tysiąclecia i ul. Szeptyckiego w Katowicach. Ww. Oddziały należy dostosować poprzez likwidację części istniejących barier architektonicznych, doposażenie w sprzęty, meble niezbędne dla dzieci niepełnosprawnych, przeszkolenie zatrudnianego obecnie personelu w zakresie opieki nad dziećmi z grupy docelowej oraz ewentualne zatrudnienie dodatkowego personelu do opieki i w miarę potrzeb rehabilitacji dzieci.

Na ww. cel w ramach modułu 2 „Programu” miasto otrzymało kwotę 250 000,00 zł przy wkładzie własnym 20 %, tj. 62 500,00 zł.