02 sierpnia 2017
Zmiany w organizacji ruchu
W zwiazku z budową Galerii Libero zostanie zmieniona organizacja ruchu od dnia 07.08.2017 r.

W związku z przekazaniem terenu na prace związane z realizacją przebudowy układu drogowego w ramach budowy Galerii Libero w otoczeniu ulic Kościuszki i Kolejowej, od dnia 07.08.2017 r. nastąpi wprowadzanie zmian w organizacji ruchu dla etapów 1A i 2.

W ramach Etapu 1A wykonywana będzie kanalizacja deszczowa i sanitarna w rejonie ulicy Kłodnickiej do wylotu ze stacji paliw. Etap 2 to budowa pasa przeznaczonego do skrętu w prawo z ulicy Kościuszki (DK nr 81) w ulicę Kolejową oraz drugiej jezdni ulicy Jankego w kierunku południowym od ulicy Kolejowej. W tym etapie wykonywany będzie również dodatkowy pas ruchu wzdłuż ulicy Kolejowej, od ulicy Rzepakowej do ulicy Jankego. Ten etap to także przebudowa ciągów pieszych oraz rowerowych.

- W związku z prowadzonymi pracami konieczne będzie zorganizowanie czasowej organizacji ruchu. Aby prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe dla kierowców - prowadzone będą pod ruchem. – informuje Ewa Biskupska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice

Budowa galerii Libero rozpoczęła się latem 2016, a zakończy się w 2018 roku. Koncepcję architektoniczną gmachu opracowała pracownia Mofo Architekci, natomiast jego deweloperem jest Echo Investment z siedzibą w Kielcach. W galerii oprócz sklepów i punktów usługowych, znajdzie się: 7-salowe kino, klub bilardowy, strefa zabaw dla dzieci, korty do squasha i badmintona, restauracje z tarasami oraz strefa medyczna. Dodatkowo na placu zewnętrznym będzie skate park, a zimą lodowisko. W ramach inwestycji zostanie przebudowany również układ drogowy, w celu skomunikowania terenu budowanej Galerii Libero i dostosowania rozwiązań drogowych na przyległych drogach publicznych do zwiększonych potoków ruchu. W zakresie inwestycji jest przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Rzeszótki do ul. Rzepakowej i przebudowa ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową. Ponadto, w zakresie inwestycji jest rozbudowa skrzyżowania ulic Kościuszki – Kolejowa – Jankego i skrzyżowania ulic Kolejowa – Rzepakowa oraz zastosowanie na skrzyżowaniach nowych sygnalizacji świetlnych acyklicznych, wzajemnie skoordynowanych. W celu bezkolizyjnej realizacji relacji lewoskrętnej na ul. Kościuszki w kierunku od południa w kierunku zachodnim zaprojektowano łącznicę i tunel pod ul. Kościuszki. Na włączeniu obiektu Galeria Libero do ulicy Kolejowej wybudowane zostanie rondo.

Libero 1A i 2.jpg