31 lipca 2017
Nowy okres świadczeniowy Programu 500 + - wnioski można składać już od 1 sierpnia br.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy ...

UWAGA!

Nowy okres świadczeniowy – Program 500 +

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że wnioski

o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

Obecnie świadczenia Programu „Rodzina 500 +” przyznane są do 30 września 2017 roku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń wnioski na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

Wniosek można złożyć w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

1. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia (serwis zewnętrzny).

2.  Możesz złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS.

3.  Możesz złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi.

4. Możesz wysłać wniosek pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jagiellońska 17 , 40-032 Katowice

z dopiskiem „Wniosek 500 plus”.

5. Osobiście w poniższych punktach Katowic:

 TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10,

 TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42,

 TPPS NR 3, UL. MISJONARZY OBLATÓW 24

 TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96,

 TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c,

 TPPS NR 6, UL. CZECHA 2,

 TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35a,

 TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a,

 TPPS NR 9,10, UL. KRAKOWSKA 138,

GODZINY PRZYJĘĆ WNIOSKÓW:

• poniedziałki: od godziny 9.00 do 16.45

• wtorki, środy, czwartki, piątki: godz. 7.30 do 15.00


Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.katowice.pl w zakładce: Program „Rodzina 500+” oraz na stronie Miasta Katowice w zakładce: Rodzina i zdrowie, podzakładce: Program Rodzina 500+.