28 lipca 2017
Odmulanie Rawy
Urząd Miasta Katowice planuje odmulanie i konserwację Rawy

​Urząd Miasta Katowice planuje odmulanie i konserwację Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do wylotu części podziemnej przy al. Korfantego. W tym tygodniu ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania. Wykonawca zobowiązany będzie do wydobycia urobku z dna wraz z odwozem i utylizacją, wykopów w gruntach nawodnionych, robót ziemnych z przewozem gruntu taczkami, plantowania skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych, naprawy bruku, umocnienia brzegów, zabezpieczenia przyczółków 3 mostów. Urząd Miasta czeka na oferty wykonawców do 8 sierpnia. Prace mają być ukończone w drugim kwartale przyszłego roku. Szacunkowy koszt odmulania wynosi 2,4 mln zł netto. Szczegóły: http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=5319&menu=667