26 lipca 2017
Rozbudowa Strefy Tempo 30 – realny wzrost bezpieczeństwa!
Powstanie Strefy Tempo 30 realnie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na katowickich drogach. Będzie jej rozbudowa w dzielnicach.

STREFA TEMPO 30 – POWSTANIE I EFEKTY

Decyzją Marcina Krupy, prezydenta Katowic, od 17 sierpnia 2015 r. funkcjonuje w Katowicach Strefa Tempo 30. - Cieszę się, że po blisko dwóch latach funkcjonowania Strefy Tempo 30 mieszkańcy,
a szczególnie kierowcy, przyzwyczaili się do nowych warunków poruszania się w Śródmieściu. Teraz pora na kolejny krok – rozbudowę Strefy. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Powstanie Strefy Tempo 30 realnie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na katowickich drogach.

- W miejscach gdzie wprowadzono ograniczenie do 30km/h zmniejszyła się liczba wypadków.
W stosunku do roku 2014, ilość wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów w roku 2016, czyli po roku od wprowadzenia Strefy Tempo 30, spadła o ponad połowę. W 2014 ogółem odnotowaliśmy
22 wypadki, w którym było 22 rannych, a jedna osoba wskutek wypadku zmarła. W roku 2016 te liczby spadły do 13 wypadków, 15 rannych i brak ofiar śmiertelnych. - informuje inspektor Paweł Barski, Komendant Miejski Policji w Katowicach.

W środę 26 lipca, o ograniczeniu prędkości kierowcom przypominano podczas wspólnej akcji profilaktyczno-edukacyjnej „W tempie 30, bardziej bezpieczni". Policjanci dokonywali pomiarów prędkości samochodów poruszających się ul. Wita Stwosza. Kierujący stosujący się do ograniczenia prędkości otrzymywali elementy odblaskowe oraz nagrody w postaci słodkiego upominku – lizaka. Natomiast  z kierującymi przekraczającymi dozwoloną prędkość 30 km/h – przeprowadzano rozmowy profilaktyczne i zwracano uwagę na obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

DLACZEGO STREFA TEMPO 30 SIĘ ZMIENIA?

Podejmując decyzję o utworzeniu Strefy Tempo 30 prezydent Marcin Krupa zapowiadał, że po pewnym okresie funkcjonowania zostaną dokonane pewne zmiany. Specjaliści z Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice, przy współpracy z policją, a także katowickimi społecznikami, opracowali szereg zmian. W ubiegłym roku pojawiły się m. in. piktogramy oznaczające strefę oraz tzw. progi wyspowe, kontrapasy, a w kilku miejscach zmieniono organizację ruchu.

- Cieszę się, że miasto staje się coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów. Dobrym rozwiązaniem są kontraruch i kontrapasy w strefie Tempo 30. Umożliwienie jazdy szerokim chodnikiem po północnej stronie ul. Młyńskiej usprawniło poruszanie się rowerem w centrum. Strefa jest dobrze oznaczona,
a progi zmusiły kierowców do zdjęcia nogi z gazu i zachowania ostrożności. Wszystko to sprawia, że rowerzyści mogą się czuć bezpieczniej - podkreśla Marcin Franke, rowerzysta i społecznik z Katowic.

CO ZMIENI SIĘ W STREFIE TEMPO 30?

Po blisko dwóch latach działania Strefy Tempo 30 w Śródmieściu Katowic, widząc pozytywne efekty jej wprowadzenia – zaplanowano jej rozbudowę także w dzielnicach. – Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem. Dlatego Tempo 30 obowiązuje już w kilku dzielnicach południowych, a w planach mamy dalszą rozbudowę. – informuje prezydent Marcin Krupa.

Prezydent wylicza, że ograniczenia wprowadzono już na fragmentach dzielnic w Kostuchnie, Ligocie, Podlesiu, Piotrowicach, Janowie, Zawodziu i Osiedlu Witosa. Natomiast plany dotyczą kolejnych rejonów Katowic tj.: Koszutki, Dąbrówki Małej, Brynowa, Ochojca, Ligoty oraz w rejonie Osiedla Paderewskiego, a także Osiedla Tysiąclecie. W kwestii ostatniej lokalizacji trwają jeszcze ustalenia, czy powinno to być ograniczenie do 30, czy też 40 km/h.  Decyzja będzie uzależniona od możliwości dostosowania zmienionej organizacji ruchu do funkcjonowania komunikacji miejskiej, a także dostępnej infrastruktury, m. in. sygnalizacji świetlnej.

Wprowadzenie Strefy Tempo 30 w poszczególnych lokalizacjach uzależnione jest od harmonogramu sąsiednich prac – np. w rejonie Brynowa Strefa Tempo 30 zostanie wprowadzona w trakcie przebudowy infrastruktury drogowej w okolicy ulicy Ceglanej. W tym rejonie obecnie trwa budowa jednego z trzech miejskich basenów, a także w planach jest powstanie Śląskiego Centrum Innowacji – mając na uwadze te obiekty – w planach jest dostosowanie do ich funkcjonowania infrastruktury drogowej. W pierwszej kolejności Tempo 30 zostanie wprowadzone na Koszutce – obecnie kompletowana jest dokumentacja, tak aby ograniczenie do 30 km/h na ulicy Grażyńskiego mogło zostać wprowadzone jeszcze w okresie wakacji. Podobna sytuacja jest w Piotrowicach, Ligocie
i Zawodziu. We wszystkich ośmiu lokalizacjach Strefa Tempo 30 zostanie wprowadzona do końca roku.

Lokalizacje:

  1. Osiedle Tysiąclecia
  2. Dąbrówka Mała – rejon ulic Siemianowickiej, Styczniowej i Siwka
  3. Koszutka – rejon ulic Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka i Czerwińskiego
  4. Osiedle Paderewskiego – rejon ulicy Sowińskiego
  5. Piotrowice-Ochojec – rejon Osiedla Odrodzenie i ulicy Szenwalda
  6. Ligota-Panewsniki – rejon ulic Japońskiej, Emerytalnej i Zagrody
  7. Zawodzie – rejon ulicy Marcinkowskiego.


_MG_4554.JPG

_MG_4545.JPG

_MG_4496.JPG