25 lipca 2017
Prezydent Miasta Katowice ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji
Kartę zgłoszenia kandydata na członka należy przesłać w terminie od 13 lipca do 26 lipca 2017 r.

Prezydent Miasta Katowice ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.


Karty zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach należy :

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 40-003, Katowice, lub

- złożyć w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, Katowice

w terminie od 13 lipca do 26 lipca 2017 r.


Zgodnie z uchwałą Rada liczy 16 członków, w tym:

1. dwóch przedstawicieli Rady Miasta Katowice,

2. sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,

3. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.

Kadencja Rady trwa trzy lata.


•    Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.

•    Niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady podlega odrzuceniu.

•    Kartę można pobrać w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.katowice.eu/NGO lub w formie papierowej w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808, piętro VIII.

•    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746 lub 32 2593-118.


Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

Karta zgloszenia kandydata.doc

Podstawa prawna:

Uchwała nr XLIV/830/17 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 czerwca 2017r. poz. 3830).​