18 lipca 2017
Urząd Statystyczny prowadzi badanie ankietowe
Od 14 do 31 lipca katowicki oddział Urzędu Statystycznego prowadzi badanie nt. koniunktury w gospodarstwie rolnym.