29 czerwca 2017
Związek metropolitarny w województwie śląskim to już fakt!
W czwartek 29 czerwca premier Beata Szydło podpisała Rozporządzenia Rady Ministrów ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego.

W czwartek 29 czerwca premier Beata Szydło podpisała Rozporządzenia Rady Ministrów ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego.  – To rozporządzenie daje szansę do rozwoju dla wszystkich gmin w obrębie nowej metropolii – mówiła premier Beata Szydło.

Z dniem 1 lipca związek metropolitarny w woj. śląskim stanie się faktem. Od wejścia w życie rozporządzenia, Marcin Krupa prezydent Katowic staje się pełnomocnikiem do spraw utworzenia związku metropolitalnego i wykonuje zadania oraz kompetencje organów związku (zgromadzenia - do pierwszej sesji zgromadzenia i zarządu - do dnia wyboru zarządu związku). - Pewien etap prac się zakończył – bo powołanie metropolii jest bazą do dalszych działań. Ale już teraz pracujemy nad tym, by od pierwszych dni prace ruszyły pełną parą, by dobrze wykorzystać każdy tydzień.  Trzeba powołać zarząd, ustanowić statut metropolii – to kluczowe zadania na najbliższe tygodnie. – zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic i pełnomocnik ds. utworzenia związku metropolitarnego.

W Katowicach na spotkaniu z przedstawicielami mediów Małgorzata Mańka-Szulik prezydent Zabrza i przewodnicząca zarządu GZM podkreślała, że utworzenie metropolii jest ważnym momentem w historii całego kraju. - Wspólne działanie gmin w strukturach metropolitalnych powinno przynosić wielostronne korzyści i jestem przekonana, że właśnie tak będzie w pierwszej w kraju metropolii. Gmina przystępująca do związku metropolitalnego wnosi do niego swój potencjał, swoją specyfikę, szczególny charakter. Wszystko to stanowi zasób, który zasili metropolię. Metropolia zaś, korzystając z zasobów i możliwości wszystkich gmin, w oparciu o wizje, plany i strategie, jest w stanie zagwarantować harmonijny rozwój całości. To metropolia będzie realizować zadania nieosiągalne finansowo i organizacyjnie dla pojedynczych miast. Współpraca przy budowaniu metropolii to także umiejętność dostrzegania dobrych praktyk na poziomie lokalnym. Jeśli jakaś gmina ma np. dobrze funkcjonujące rozwiązania w dziedzinie ekologii, gospodarki odpadami, transportu, kultury, czy jakiejkolwiek innej dziedziny życia społecznego, to należy je zidentyfikować i sprawdzić, czy nie są to doświadczenia, z których może skorzystać cała metropolia – mówiła prezydent Zabrza.

W podobnym tonie wypowiadali się inni uczestnicy spotkania. - Być może 2017 rok będzie wpisany kiedyś do podręczników historii jako przełomowy dla życia gospodarczego i społecznego w woj. śląskim. Przed nami ogrom pracy, który będzie prowadził Marcin Krupa, prezydent Katowic. Chcemy, by pierwsze zgromadzenie odbyło się pod koniec sierpnia. Powinniśmy wtedy przyjąć statut oraz wybrać zarząd metropolii - mówił Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.

- Od samego początku zaczyna się ciężka praca. Te wakacje będą krótkie dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie metropolii. Mam nadzieję, że współpracując wspólnie z samorządami wypracujemy spójny pogląd jak powinien funkcjonować zarząd metropolii i dokonamy wyboru osób, które będą mogły realizować te plany – dodał poseł Wojciech Szarama.

Ostatnie miesiące to okres intensywnych działań we wszystkich 41 gminach aspirujących do stania się częścią metropolii. W każdej z nich przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami, a na podstawie ich wyników rady gmin podejmowały indywidualne uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wejścia danej gminy w skład związku metropolitalnego. Wniosek o utworzenie metropolii został podpisany przez prezydenta Marcina Krupę oraz Krystynę Siejną, przewodniczącą Rady Miasta Katowice i został przekazany Jarosławowi Wieczorkowi, Wojewodzie Śląskiemu, który zgodnie z ustawą o związku metropolitalnym w województwie śląskim, przekazał go na ręce ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Rada Ministrów po rozpatrzeniu wniosku wydała w dniu dzisiejszym rozporządzenie tworzące związek metropolitalny z siedzibą w Katowicach od 1 lipca bieżącego roku. Realizację swoich działań związek rozpoczyna 1 stycznia 2018 roku.​​