29 czerwca 2017
Katowice w Dolinie Krzemowej
Delegacja Miasta Katowice, na czele z prezydentem Marcinem Krupą, wraz z przedstawicielami katowickich firm wzięła udział w kilku wydarzeniach organizowanych w Dolinie Krzemowej w ramach inauguracji biura reprezentacyjnego Miasta Katowice w USA

#NowoczesneKatowice

Katowice to nowoczesne i szybko rozwijające się miasto, w opinii inwestorów atrakcyjne pod względem swojej lokalizacji i potencjału zasobów ludzkich. Miasto otwarło się na dodatkowe działania związane z efektywnym wspieraniem rozwoju lokalnych firm nie tylko na rynku lokalnym, ale także globalnym. Pod koniec września 2016 roku Marcin Krupa, prezydent Katowic, zapowiedział rozpoczęcie współpracy z Doliną Krzemową. Podczas pobytu w Palo Alto w dniach 26 - 29 czerwca br. katowickie firmy miały okazję zobaczyć biuro reprezentacyjne Miasta Katowice znajdujące się w Palo Alto, jak również wziąć udział w zorganizowanych warsztatach związanych z możliwościami rozpoczęcia działalności w Dolinie Krzemowej i formami oferowanego wsparcia przez Miasto Katowice. W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele firm z Katowic: Kotrak, Smart in, Indata, IBM, Smart Data Lights.

 

Poland Day – polski dzień w Dolinie Krzemowej

Biuro reprezentacyjne Miasta Katowice powstało przede wszystkim w celu wymiany doświadczeń i strategii między katowickimi i amerykańskimi przedsiębiorcami, a także ułatwienia firmom z Katowic pozyskania finansowania i, co za tym idzie, wsparcia ich ekspansji na rynek amerykański.

– Biuro reprezentacyjne Miasta Katowice w Dolinie Krzemowej to wyjście naprzeciw rosnącym oczekiwaniom lokalnych firm o niesamowitym potencjale, którego nie wolno pozwolić zmarnować. Służąc im odpowiednią pomocą i kontaktami możemy ułatwić ich dalszy rozwój i wyście ze swoją ofertą poza granice kraju – podkreśla Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

 

Mobilność miejska jest jednym z ważniejszych obszarów działalności naszej firmy. Analizując ten sektor pod kątem podejścia Smart City, jednym z głównych faktorów innowacji w transporcie jest elektromobilność razem z systemami zarządzania i dystrybucji energii, czujnikami oraz systemami kolekcji i przetwarzania danych. Zgłębienie tych danych pozwala nie tylko optymalizować procesy miejskie, ale także – dzięki zastosowaniu inteligentnych analityk - podnosi poziom bezpieczeństwa w miastach. Niezwykle ważną rzeczą jest dzielenie się doświadczeniami pomiędzy firmami z Doliny Krzemowej, amerykańską administracją i polskim środowiskiem administracyjno-biznesowym. Razem jesteśmy w stanie wypracować innowacyjne standardy w dziedzinie mobilności, które dadzą wiele korzyści – finansowych oraz ekologicznych - mieszkańcom na obu kontynentach - podkreśla Michał Swoboda z firmy Smart in.

 

Bardzo się cieszymy z zaproszenia do udziału w wyjeździe organizowanym przez Urząd Miasta Katowice. Stanowi on dla nas doskonałą okazję do zapoznania się z możliwościami rozszerzenia naszej działalności na rynku amerykańskim. Od wielu lat jesteśmy obecni na międzynarodowych rynkach, a od dwóch posiadamy spółkę córkę w Londynie, przez którą prowadzimy część naszych zagranicznych projektów. Dlatego odwiedzenie Doliny Krzemowej i zapoznanie się ze specyfiką pracy w tamtejszych warunkach idealnie wpasuje się w strategię zagranicznego rozwoju naszej firmy. Jest to dla nas także szansa poszerzenia doświadczenia branżowego. Wiedzę zdobytą w trakcie sympozjum poświęconemu elektromobilności chcemy wykorzystać w nowych obszarach naszej działalności, jak również liczymy na nawiązanie współpracy z innymi, w tym amerykańskimi, uczestnikami sympozjum – zaznacza Tomasz Brodziak oraz Jakub Imosa z firmy Kotrak.

 

Celem wizyty było zaprezentowanie potencjału biura reprezentacyjnego Miasta Katowice jak również zaprezentowanie Katowic jako miejsca atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym. 28 czerwca podczas Polsko-Amerykańskiego Sympozjum Nauki i Technologii (Polish-Amercian Science and Technology Symposium) poświęconego w tym roku elektromobilności Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa przedstawił wizję rozwoju miasta w relacji do dokonań San Francisco na przestrzeni ostatniego wieku, podkreślając podobną drogę rozwoju obu regionów. Podczas prezentacji wskazał na szczególne zainteresowanie miasta Katowice przyszłym rozwojem w obszarze zrównoważonej elektromobilności.

 

– Elektromobilność zmieni sposób w jaki poruszamy się po miastach. Jest to duże wyzwanie, ale zarazem szansa dla miasta Katowice i całej Metropolii. To nie tylko czystsze powietrze, ale także okazja dla naszych innowacyjnych firm aby zaistnieć w tej nowej branży i osiągnąć sukces na globalnych rynkach  podkreśla dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

 

Każdy kto chce odnieść sukces na światowym rynku powinien swoją działalność traktować w sposób globalny. Jednym z przejawów takiego działania jest otwarcie się na Dolinę Krzemową. Uruchomienie biura miasta Katowice tutaj w Palo Alto jest w moim mniemaniu takim właśnie działaniem, jest szansą dla firm z Katowic na ekspansję na światowych rynkach. Temat konferencji związany z elektromobilnością wiąże się z ideą Smart City, która jest misją dla Smart Data Lights - powiedział Robert Barski z firmy Smart Data Lights sp. z o.o.

 

- W trakcie dyskusji, paneliści z jednej strony podkreślili szereg korzyści związanych z elektromobilnością, z drugiej strony przestrzegli przed szybkim działaniem na dużą skalę. Tego typu projekty wymagają przygotowania odpowiedniej infrastruktury i integracji danych z wielu źródeł oraz wielu zaangażowanych podmiotów. Przedsiębiorstwa energetyczne oraz sektor administracji publicznej stoją przed wyzwaniem i ogromem pracy, w której chcemy pomóc – dodaje Leszek Tomica, Prezes Zarządu Indata Utilities S.A.

 

Jednym z punktów pobytu Prezydenta Miasta Katowice w Dolinie Krzemowej, była wizyta w Centrum Rozwoju Oprogramowania IBM w San Jose. Gospodarzami byli dr Gary Nestler – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, światowy ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Michael Sullivan, który jest specjalistą ds. Internetu Rzeczy w przestrzeni zurbanizowanej oraz Marek Okularczyk, dyrektor programu Smarter Cities w IBM Polska. Podczas spotkania zostały przedyskutowane możliwości, jakie wnoszą technologie kognitywne do koncepcji Inteligentnego Miasta - zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, którą Miasto Katowice od kilku lat konsekwentnie realizuje. Wszyscy uznali spotkanie za bardzo owocne i inspirujące do dalszej współpracy.

 

W trakcie pobytu w Kalifornii przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice zapoznali się z ekspozycjami Centrum Nauki Exploratorium w San Francisco będącego pierwszym tego typu centrum na świecie otwartym w 1969 roku. Zebrane doświadczenia posłużą do przygotowania koncepcji tworzonego Śląskiego Centrum Innowacji w Katowicach.

Ponadto program pobytu w Kalifornii wypełniły liczne spotkania, dyskusje, networking.

 

Adres biura reprezentacyjnego Urzędu Miasta Katowice w Dolinie Krzemowej:

2479 East Bayshore Rd, Suite 205,

Palo Alto, CA 94303

tel. +1 (650) 494-4661

e-mail: dolinakrzemowa@katowice.eu