12 czerwca 2017
Seminarium na temat Otwartego Dialogu pt.: „Podejście Otwartego Dialogu-Dlaczego warto pracować nad jakością kontaktu z ludźmi?”
Wydział Polityki Społecznej informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie SWPS w Katowicach ...


Wydział Polityki Społecznej informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, ul. Techników 9, w godzinach 9.30-14.00 odbędzie się seminarium na temat Otwartego Dialogu pt.: „Podejście Otwartego Dialogu-Dlaczego warto pracować nad jakością kontaktu z ludźmi?”.

Seminarium organizowane jest przez Fundację Wielogłosu oraz Zespół Leczenia Środowiskowego przy Centrum Psychiatrii oraz przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Partnerem wydarzenia jest Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

Tematem spotkania jest poprawa jakości relacji pacjent – pracownik instytucji pomocowej. Osoby doświadczające kryzysu psychicznego (zwłaszcza po raz pierwszy) oraz towarzyszące im rodziny zmagają się z bezradnością, lękiem oraz w konsekwencji zagubieniem wynikającym z mało przyjaznego i klarownego systemu poradnictwa instytucjonalnego.

Seminarium skierowane jest do pracowników instytucji wspierających system ochrony zdrowia psychicznego, psychiatrów, lekarzy rodzinnych, terapeutów, pielęgniarek, pedagogów, kuratorów rodzinnych, pracowników socjalnych, pracowników poradni rodzinnych oraz innych osoby zaangażowane w edukację, opiekę i leczenie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.         

Udział w seminarium jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy na adres mailowy: Ewa Rudzka-Jasińska: ewarudzka@gmail.com, Martyna Jarząb: tel. 500 565 298.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://swps.pl/katowice/aktualnosci/15890-otwarty-dialog-dlaczego-warto-pracowac-nad-jakoscia-kontaktu-z-ludzmi


 http://www.centrumpsychiatrii.eu/aktualnosci.php

Seminarium Otwarty Dialog.jpg