01 czerwca 2017
Obchody 95. rocznicy utworzenia Policji Województa Śląskiego
i powrotu części Górnego Śląska do Polski. 9 czerwca w Katowicahc

W dniu 09 czerwca odbędzie się uroczystość 95 rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego, która została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Patronatem Medialnym TVP Katowice. Organizatorami w/w uroczystości są:

  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie RODZINA POLICYJNA 1939 r. z siedzibą w Katowicach

  • Wojewoda Śląskiego

  • Prezydent Miasta Katowice

  • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

  • Szkoła Policji w Katowicach

W uroczystości tej udział wezmą przedstawiciele Władz Państwowych i Województwa Śląskiego, przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz Komend Wojewódzkich i Miejskich Policji, mieszkańcy Katowice, Grupy Rekonstrukcji Historycznej, członkowie stowarzyszenie RODZINA POLICYJNA 1939


RYS HISTORYCZNY

Policję Województwa Śląskiego utworzono na mocy rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 17 czerwca 1922 roku i istniała do wybuchu II wojny światowej. Jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego podlegała Wojewodzie oraz Sejmowi Śląskiemu

i była utrzymywana z zasobów Skarbu Śląskiego, z własnym zawieszeniem prawnym, szkoleniem i zasadami naboru kandydatów do służby.

Policja Województwa Śląskiego odgrywała ważną rolę w kraju nie tylko ze względu na wysoki poziom fachowy, dobre wyszkolenie, zdyscyplinowanie i stosunkowo wysokie, jak na ówczesne warunki całej Policji, przygotowanie ogólne, ale także ze względu na znaczenie gospodarcze Śląska w Państwie Polskim.

Stan osobowy wojewódzkich sił policyjnych stanowił około 10 procent stanu osobowego sił policyjnych w II Rzeczypospolitej.

Na terenie Województwa Śląskiego, policjanci walczyli już od 23 sierpnia 1939 roku z niemieckimi oddziałami Freikorpsu, dokonującymi zbrojnych wypadów na polską stronę, atakującymi przygraniczne zakłady przemysłowe, posterunki celne oraz miejscowości.

Do legendy śląskiego września przeszły walki o hutę „Zygmunt”, „Łazarz” oraz kopalnie „Andaluzja”, „Michał” czy elektrownię „Chorzów”, w których śląscy policjanci wykazali się wyjątkową odwagą i męstwem.

Śląski epizod wojny obronnej 1939 roku dla funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego był czasem największego egzaminu z takich „przedmiotów" jak patriotyzm, odwaga, wojskowa dyscyplina. Śląscy policjanci bronili mężnie swojej ledwie okrzepłej Macierzy.

Niestety po 17 września 1939 roku podzielili los tysięcy Polaków wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego. Wielu bohaterom wrześniowych walk w obronie Śląska nie dane już było powrócić. Tysiące polskich policjantów, a wśród nich funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego, zostało bestialsko zamordowanych przez sowieckie NKWD w hekatombie określanej dziś przez historyków mianem Zbrodni Katyńskiej.

plakat 95lat PPWS ver2.jpg