30 maja 2017
Milowy krok na drodze utworzenia metropolii
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Katowice, która odbyła się 29 maja w gmachu Sejmu Śląskiego, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie złożenia wniosku o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Katowice, która odbyła się 29 maja w gmachu Sejmu Śląskiego, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie złożenia wniosku o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim pod nazwą Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia. Uchwała została podpisana w obecności przedstawicieli gmin, które wejdą w skład przyszłej metropolii, władz województwa oraz przedstawicieli władz kościelnych. - Przez kilkanaście tygodni ciężko pracowaliśmy, by przygotować wniosek o utworzenie metropolii. Udało się – i jest to nasz wspólny sukces, że aż 41 gmin zdecydowało się nawiązać ścisłą współpracę. To trochę jak w piłce nożnej – zajmujemy na boisku różne pozycje, ale gramy do jednej bramki! Głęboko wierzę, że metropolia nada impuls rozwojowy dla całego naszego regionu i pozwali nam bardzo optymistycznie patrzeć w naszą wspólną przyszłość – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Ostatnie dwa miesiące to okres intensywnych działań we wszystkich 41 gminach aspirujących do stania się częścią metropolii. W każdej z nich przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami, a na podstawie ich wyników rady gmin podejmowały indywidualne uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wejścia danej gminy w skład związku metropolitalnego.

W Katowicach w badaniu ankietowym wzięło udział 1589 osób. - Bardzo się cieszę, że aż 94% katowiczan, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych, powiedziało „tak” dla metropolii. Jest to dla mnie wyraźny sygnał, że popierają jej ideę i wiążą z nią nadzieję na dynamiczny rozwój całego naszego regionu. Jestem przekonany, że tak się stanie. Większy może więcej i musimy to wykorzystać – dodaje prezydent. Ostatecznie wszystkie 41 gmin wyraziło wolę wejścia w skład metropolii.

Wniosek o utworzenie metropolii został podpisany przez prezydenta Marcina Krupę oraz Krystynę Siejną, przewodniczącą Rady Miasta Katowice i został przekazany Jarosławowi Wieczorkowi, Wojewodzie Śląskiemu, który zgodnie z ustawą o związku metropolitalnym w województwie śląskim, prześle go na ręce ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Rada Ministrów po rozpatrzeniu wniosku może wydać rozporządzenie tworzące związek metropolitalny z siedzibą w Katowicach od 1 lipca bieżącego roku. Realizację swoich działań związek rozpoczyna 1 stycznia 2018 roku.


KATOWICE XLII SESJA RADY MIASTA KATOWICE 2017 A+ü 0314.JPG

KATOWICE XLII SESJA RADY MIASTA KATOWICE 2017 A+ü 0310.JPG

KATOWICE XLII SESJA RADY MIASTA KATOWICE 2017 A+ü 0052.JPG