24 maja 2017
OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W KATOWICACH
W dniu 30 maja 2017 roku w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach, w ramach inicjatywy katowickich rodzin zastępczych, odbyła się konferencja pod hasłem „Nowe słońce – rodzina zastępcza – szansą i nadzieją dla dzieci”.
W dniu 30 maja 2017 roku w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach, w ramach inicjatywy katowickich rodzin zastępczych, odbyła się konferencja pod hasłem „Nowe słońce – rodzina zastępcza – szansą i nadzieją dla dzieci”. W konferencji udział wzięło około 230 osób, w tym zaproszeni goście, katowickie rodziny zastępcze, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rodzin, zarówno z miasta Katowice i miast ościennych. Powyższe wydarzenie objęte zostało patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Konferencja została uroczyście otwarta przez Panią Wiceprezydent Miasta Katowice Marzenę Szuba. Następnie Pani Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice Małgorzatę Moryń – Trzęsimiech przybliżyła zebranym kwestię rodzicielstwa zastępczego w mieście Katowice. Podczas trwania konferencji Pani Wiceprezydent Miasta Katowice Marzena Szuba wręczyła wyróżnienia dla rodzin zastępczych oraz nagrody dla dzieci - laureatów konkursu plastycznego.                        

Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości: Państwa Tomasza i Agnieszki Polkowskich z Fundacji „Dziecko i Rodzina” z Warszawy oraz  psychologów z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach -  Pani Beaty Birnbach i Pani Mirosławy Bochner. Na zakończenie spotkania przedstawiciele środowiska katowickich rodzin zastępczych podzielili się swoim  świadectwem sprawowania opieki nad przyjętymi dziećmi. W czasie konferencji odbyła się wystawa wyróżnionych prac plastycznych dzieci, które zostały nagrodzone w konkursie plastycznym. Jednocześnie uczestników konferencji zapraszano do obejrzenia wystawy prac plastycznych dzieci, która znajduje się na katowickim Rynku i trwa do dnia 1 czerwca 2017 roku.

Podczas trwania konferencji animatorzy „Estrady  Tyskiej” przeprowadzili na dziedzińcu wewnętrznym Pałacu Młodzieży szereg  zabaw i gier dla najmłodszych. Ponadto dzieci mogły wziąć udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzili ratownicy Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa z Dąbrowy Górniczej. W zaplanowanych zajęciach uczestniczyło około 150 dzieci z rodzin zastępczych i zaprzyjaźnionych szkół oraz przedszkoli.


Ponadto w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach wszystkie rodziny zastępcze z okazji swojego święta otrzymały pisemne podziękowania od Prezydenta Miasta Katowice za pracę i oddanie dla dzieci, za ważną, odpowiedzialną i trudną misję, jak również życzenia wytrwałości, inspiracji i wielu sił w dalszej opiece nad dziećmi przyjętymi do rodziny.

Podziękowanie dla rodzin zastępczych.pdf 

IMG_8711.JPG

IMG_8714.JPG

IMG_8773.JPG

IMG_8779.JPG