09 maja 2017
Komunikat dla mieszkańców dotyczący zakończenia I naboru wniosków o inicjatywy lokalne
Uprzejmie informujemy, że wyczerpała się pula środków w ramach I naboru wniosków o inicjatywy lokalne zgłaszane przez mieszkańców, a tym samym zakończono nabór kolejnych wniosków.

Uprzejmie informujemy, że wyczerpała się pula środków w ramach I naboru wniosków o inicjatywy lokalne zgłaszane przez mieszkańców, a tym samym zakończono nabór kolejnych wniosków.


W ramach I naboru wniosków, po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję ds. inicjatyw lokalnych, Prezydent Miasta Katowice zatwierdził do realizacji 46 inicjatyw lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców, których łączny koszt wyniesie 700 000 zł.


Kolejne wnioski mieszkańców będą przyjmowane w ramach II naboru, na który przeznaczono 300 000 zł.

II nabór rozpocznie się 16 czerwca br., w ramach którego mieszkańcy będą mogli zgłosić  inicjatywy lokalne tzw. „miękkie” z terminem realizacji od 1 września do 31 grudnia 2017 r.


Dziękujemy Katowiczanom za wszystkie zgłoszone inicjatywy lokalne, które potwierdzają rosnącą aktywność i zaangażowanie w zmiany swojego najbliższego otoczenia.


W załączeniu przedstawiamy dane ilościowe dotyczące pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych w ramach I naboru wniosków.

Inicjatywy lokalne przyjęte do realizacji w ramach I naboru 2017 - dane ilościowe - 05.05.2017.xls