28 kwietnia 2017
Kolejna inwestycja drogowa w Katowicach!
W maju rozpoczyna się przebudowa dróg w rejonie ulic Kościuszki, Kolejowej, Jankego i Rzepakowej w Katowicach.

Kolejna inwestycja drogowa w Katowicach! W ramach budowy galerii Libero w otoczeniu ulic Kościuszki i Kolejowej zostanie przebudowany układ drogowy.

Budowa galerii Libero rozpoczęła się latem 2016, a zakończy się w kwietniu 2018 roku. Koncepcję architektoniczną gmachu opracowała pracownia Mofo Architekci, natomiast jego deweloperem jest Echo Investment z siedzibą w Kielcach. W galerii oprócz sklepów i punktów usługowych, znajdzie się: 7-salowe kino, klub bilardowy, strefa zabaw dla dzieci, korty do squasha i badmintona, restauracje z tarasami oraz strefa medyczna. Dodatkowo na placu zewnętrznym będzie skate park, a zimą lodowisko. W ramach inwestycji zostanie przebudowany również układ drogowy, w celu skomunikowania terenu budowanej Galerii Libero i dostosowania rozwiązań drogowych na przyległych drogach publicznych do zwiększonych potoków ruchu. W zakresie inwestycji jest przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Rzeszótki do ul. Rzepakowej i przebudowa ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową. Ponadto, w zakresie inwestycji jest rozbudowa skrzyżowania ulic Kościuszki – Kolejowa – Jankego i skrzyżowania ulic Kolejowa – Rzepakowa oraz zastosowanie na skrzyżowaniach nowych sygnalizacji świetlnych acyklicznych, wzajemnie skoordynowanych. W celu bezkolizyjnej realizacji relacji lewoskrętnej na ul. Kościuszki w kierunku od południa w kierunku zachodnim zaprojektowano łącznicę i tunel pod ul. Kościuszki. Na włączeniu obiektu Galeria Libero do ulicy Kolejowej wybudowane zostanie rondo.

- Prace, które rozpoczną się za kilkanaście dni dotyczą przebudowy dróg w rejonie ulic Kościuszki, Kolejowej, Jankego i Rzepakowej w Katowicach. Aby były one jak najmniej uciążliwe dla kierowców - do września wszystkie prace prowadzone będą pod ruchem, jedynie przy zawężeniu pasów ruchu – zapowiada Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic. W ramach inwestycji powstanie tunel drogowy, dodatkowe pasy ruchów, ciągi pieszo-rowerowe, a także przebudowana zostanie sygnalizacja świetna. Prace te wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kościuszki z Armii Krajowej z pewnością poprawią płynność ruchu na południu Katowic – dodaje wiceprezydent. 

W związku z prowadzonymi pracami konieczne będzie zorganizowanie czasowej organizacji ruchu.
W celu maksymalnego ograniczenia uciążliwości, w każdym etapie robót utrzymane zostaną pod dwa pasy ruchu w każdym kierunku na ulicy Kościuszki, prowadzone różnymi jezdniami w zależności od stopnia zaawansowania realizacji inwestycji drogowej. Objazdy dotyczyć będą jedynie okresowych zamknięć fragmentu ulicy Jankego po północnej stronie ulicy Kolejowej oraz fragmentu ulicy Kolejowej pomiędzy ulicami Rzeszótki i Kościuszki.

Pierwszy objazd obowiązywał będzie od września do października. W tym czasie dojazd do posesji nr 13 i 52 (LIDL) przy ul. Jankego, będzie zapewniony objazdem: ul. Kościuszki na południe od ul. Kolejowej, następnie ul. Stalową, ul. Kolejową i ponownie ul. Kościuszki na północ. Objazd będzie dotyczył także komunikacji miejskiej, która nie będzie obsługiwała przystanku Brynów-Cefarm.

Kolejna zmiana organizacji ruchu zaplanowana jest od listopada bieżącego roku do lutego 2018 roku. Wyłączona z ruchu zostanie ul. Kolejowa od ul. Kościuszki do nowo budowanego ronda. Poprowadzony zostanie objazd ul. Rzepakową, a następnie ul. Kłodnicką. Komunikacja miejska będzie obsługiwała przystanek Ligota-Kolejowa jeżdżąc objazdem przez ul. Rzeszótki.

Poniżej zostały szczegółowo przedstawione wszystkie etapy prac wraz  schematami, na których zaznaczono rejony, gdzie będą realizowane roboty oraz trasy objazdów.

Pierwszy etap prac rozpocznie się w maju i potrwa do października. W tym okresie będzie wykonywana kanalizacja deszczowa i sanitarna w rejonie ul. Kłodnickiej do wylotu ze stacji paliw, a także będą prowadzone prace związane z poszerzeniem południowo-wschodniego wlotu skrzyżowania ulic Kolejowej i Jankego oraz zatoki autobusowej wzdłuż ul. Jankego. Wszystkie prace prowadzone będą pod ruchem, przy częściowych zawężeniach pasa.

plan dla prasy-etap1.png

Drugi etap to budowa pasa przeznaczonego do skrętu w prawo z ul. Kościuszki (DK nr 81) w ul. Kolejową oraz drugiej jezdni ul. Jankego w kierunku na południe od ul. Kolejowej. Na tym etapie wykonywany będzie dodatkowy pas ruchu wzdłuż ul. Kolejowej od ul. Rzepakowej do ul. Jankego. Ten etap to także przebudowa ciągów pieszych oraz rowerowych. Prace będą prowadzone pod ruchem od czerwca do sierpnia.

plan dla prasy-etap2.png

Kolejny, trzeci etap będzie realizowany równolegle z etapem drugim, także bez zmian w organizacji ruchu. Prace w rejonie stacji paliw będą obejmowały m. in. podłączenia kanalizacyjne, gazowe oraz sieci teleinformatycznych.

plan dla prasy-etap3.png

Etap czwarty rozpocznie się w lipcu i potrwa do końca roku. Ze względu na zakres prac, w trakcie ich prowadzenia będzie zmieniona organizacja ruchu.

Od września do października będzie obowiązywał objazd. Dojazd do ul. Jankego 13 i 53 (w tym także do sklepu LIDL) będzie prowadził objazdem ul. Kościuszki na południe od ul. Kolejowej, następnie ul. Stalową, ul. Kolejową i ponownie ul. Kościuszki na północ od ul. Kolejowej. Objazd będzie dotyczył także komunikacji miejskiej, która nie będzie obsługiwała przystanku Brynów-Cefarm.

Na tym etapie rozpocznie się budowa tunelu oraz wyspy dzielącej nowo powstałą jezdnię od istniejącej jezdni na ul. Jankego na południe od ul. Kolejowej.

plan dla prasy-etap4.png

Ostatni etap prac, który będzie miał wpływ na organizację ruchu w tym miejscu został podzielony na dwie części.

W związku z budową tunelu wyłączona z ruchu zostanie ul. Kolejowa od ul. Kościuszki do nowo budowanego ronda. Poprowadzono objazd ul. Rzepakową, a następnie ul. Kłodnicką. Objazd ten będzie obowiązywał w listopadzie. Komunikacja miejska będzie obsługiwała przystanek Ligota-Kolejowa jeżdżąc objazdem przez ul. Rzeszótki.

Na tym etapie równolegle będą prowadzone prace pod ruchem w rejonie stacji.

plan dla prasy-etap5a.png

Druga część prac dotyczyć będzie dalszych prac przy budowie tunelu, a także mini ronda.

Na tym etapie zmieni się trasa wzdłuż ulicy Kościuszki, a także dalej, do lutego 2018 roku, będzie obowiązywał objazd ul. Rzepakową, a następnie ul. Kłodnicką. Komunikacja miejska będzie dalej obsługiwała przystanek Ligota-Kolejowa jeżdżąc objazdem przez ul. Rzeszótki.

plan dla prasy-etap5b.png