19 kwietnia 2017
Komunikat dla mieszkańców w sprawie inicjatyw lokalnych
Komunikat dotyczący wysokości środków finansowych przeznaczonych na inicjatywy lokalne i wyczerpaniu środków w ramach I naboru wniosków zgłaszanych przez mieszkańców

​​​Informujemy, że Prezydent Miasta Katowice zaplanował kwotę 1 miliona złotych w rezerwie budżetowej na realizację inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców w 2017 roku.

Środki te zostały podzielone na dwa nabo​ry – I nabór 70% środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej oraz II nabór – 30%, czyli odpowiednio: I nabór - 700 tys. zł i II nabór - 300 tys. zł.

W ramach I naboru wniosków, po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję ds. inicjatyw lokalnych, Prezydent Miasta Katowice zatwierdził do realizacji 44 inicjatywy lokalne zgłoszone przez mieszkańców na łączną kwotę 695 784 zł.

Dziękujemy Katowiczanom za coraz większą aktywność i realne działania podejmowane na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności, za angażowanie się w zmiany swojego najbliższego otoczenia, za pracę społeczną, która jest ważnym elementem inicjatyw lokalnych oraz wspólne dążenie z katowickim samorządem do poprawy warunków życia mieszkańców. 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na wyczerpujące się środki z rezerwy celowej na I nabór, kolejne wnioski mieszkańców będą przyjmowane w ramach II naboru, który rozpoczyna się 16 czerwca br. na inicjatywy lokalne z terminem realizacji od 1 września do 31 grudnia 2017 roku.

W załączeniu przedstawiamy dane ilościowe dotyczące pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych w ramach I naboru wniosków:

Inicjatywy lokalne przyjęte do realizacji w ramach I naboru 2017 - dane ilościowe.xls