14 kwietnia 2017
Bezpłatne szkolenie dla pracowników sklepów i lokali gastronomicznych
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Odpowiedzialna sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych”...

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Odpowiedzialna sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych” skierowanego do pracowników sklepów i lokali gastronomicznych.

Szkolenie to odbędzie się w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, sala 701 (VII piętro) w dniu 5 maja 2017 roku, w dwóch turach (grupach szkoleniowych):

1. w godz. 10.00 – 12.00

2. w godz. 12.30 – 14.30

Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pn.: „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie”, której celem jest podniesienie wiedzy na temat alkoholu, zarówno jako specyficznego produktu handlowego, jak i substancji o określonym wpływie na organizm człowieka.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu, zawierające następujące dane: imię i nazwisko osoby/osób chętnych  do udziału w nim wraz z podaniem: adresu e-mail/numeru telefonu, nazwy podmiotu gospodarczego, który ta osoba/osoby reprezentuje/-ą oraz grupy szkoleniowej (10.00 – 12.00 lub 12.30 – 14.30) należy przesłać w terminie do 28 kwietnia br. do godz. 15.00 na adres e-mail: malgorzata.glinka@katowice.eu lub zgłosić telefonicznie pod numerem (32) 25 93 472. Liczba miejsc jest ograniczona.

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu Państwa do udziału w szkoleniu otrzymacie Państwo z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na adres mailowy/numer telefonu podany w zgłoszeniu.