13 kwietnia 2017
Mieszkanie Plus w Katowicach nabiera tempa
Przedstawiciele władz Katowic, spółki BGK Nieruchomości, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (KTBS) podpisali w Katowicach dokumenty, które umożliwią realizację Programu Mieszkanie Plus


Przedstawiciele władz Katowic, spółki BGK Nieruchomości, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (KTBS) podpisali w Katowicach dokumenty, które umożliwią realizację Programu Mieszkanie Plus. Ze strony rządowej obecny był Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Przypomnijmy, że w październiku 2016 r. w Katowicach – jako pierwszej gminie w Polsce – podpisane zostało porozumienie dot. budowy mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus przez Marcina Krupę, prezydenta Katowic oraz Mirosława Barszcza, prezesa BGK Nieruchomości. W stolicy Śląska Program Mieszkanie Plus oficjalnie zainaugurowali premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki, minister budownictwa Andrzej Adamczyk oraz prezydent Marcin Krupa.

Podpisane w czwartek 13 kwietnia dokumenty stanowią uszczegółowienie porozumienia z października i są podstawą do rozpoczęcia prac nad inwestycją. – Mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli zaoferować w Katowicach doskonale zaprojektowane i skomunikowane z centrum mieszkania czynszowe, dostępne także dla słabiej uposażonych rodzin - powiedział Bartłomiej Pawlak, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A.

Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreślił, że Program Mieszkanie Plus doskonale wpisuje się w strategię rozwoju miasta. - Katowice przyciągają nowych mieszkańców wysoką jakością życia i atrakcyjnymi miejscami pracy. Uzupełnieniem tego musi być dobra oferta mieszkaniowa. Dlatego cieszę się, że to właśnie w stolicy powstającej ponad dwumilionowej metropolii tak wiele osób znajdzie nowe lokum. Mieszkanie Plus to rozwiązanie atrakcyjne dla obecnych i przyszłych mieszkańców naszego miasta, dla młodych ludzi, dla rodzin. Program będzie impulsem dla osób, które już wybrały Katowice jako miejsce pracy – by tutaj także zamieszkały, założyły rodziny, wychowywały dzieci – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Projekt Mieszkanie Plus będzie realizowany na obszarze położonym przy ul. Górniczego Dorobku o powierzchni 54 240 m2. Ze strony miasta Katowice do udziału przy realizacji tego projektu została wskazana spółka miejska KTBS.

- Cieszę się, że to właśnie tutaj w Katowicach startuje program, który jest doskonałą odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe młodych Polaków. Pomoże on w realizacji ich marzeń o własnym domu, który jest podstawą udanego startu w dorosłe życie. Dzisiejsze spotkanie to efekt bardzo dobrej współpracy z samorządem Katowic. Wierzę, że realizacja programu Mieszkanie Plus rozwinie nie tylko miasto, ale i  tworzącą się metropolię – mówi Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.


Jakie dokumenty podpisano w czwartek w Katowicach?

Pierwszy z dokumentów podpisanych w czwartek to Porozumienie Realizacyjne, które podpisał Marcin Krupa, prezydent Katowic oraz członkowie zarządu spółki BGK Nieruchomości Bartłomiej Pawlak i Grzegorz Muszyński reguluje kwestie wykonania infrastruktury technicznej oraz drogowej.

Natomiast drugi dokument to Ramowa Umowa Inwestycyjna, która została podpisana przez Janusza Olesińskiego, prezesa zarządu KTBS, Agnieszkę Koziełło-Poklewską, wiceprezes KTBS oraz Bartłomieja Pawlaka i Grzegorza Muszyńskiego reprezentujących BGK Nieruchomości, spółkę odpowiedzialną za zarządzanie aktywami funduszu realizującego inwestycje w ramach pilotażu programu Mieszkanie Plus (Fundusz  TFI BGK ). Dokument ten reguluje zasady współpracy przy realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na wskazanym terenie na potrzeby w/w programu.

- Inwestorem będzie Spółka Celowa, do której KTBS przystąpi, wnosząc wkład niepieniężny w postaci prawa gruntu przeznaczonego pod inwestycję (wcześniej przekazanego do KTBS przez miasto Katowice) o pow. 54240 m2 – mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic, i dodaje, że podpisana umowa ramowa określa zasady realizacji inwestycji przez Spółkę Celową, zasady jej utworzenia i funkcjonowania oraz zasady wyjścia KTBS ze Spółki Celowej. Docelowy kapitał Spółki Celowej ma być nie mniejszy niż 30 mln zł. Natomiast wartość całej inwestycji jest szacowana na ok. 100 mln zł.

 

Co powstanie w Nikiszowcu?

- Zleciliśmy studiu architektonicznemu Konior Studio opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu nowego osiedla. Została ona przez nas zatwierdzona i wymaga doprecyzowania i uszczegółowienia celem jej realizacji – mówi wiceprezydent Bogumił Sobula.

Planowana powierzchnia użytkowa mieszkań to około 30 tys. m2. Przy obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego zostanie wybudowanych około 500 mieszkań. Po ewentualnym dokonaniu zmian w planie będzie możliwe zwiększenie liczby powstających lokali. – Wstępna koncepcja urbanistyczna jest obecnie doprecyzowywana, ale wiemy już, że w centralnej części osiedla powstanie duża wyspa zieleni z elementami małej architektury. Chcemy, by pod względem technicznym i urbanistycznym nasze inwestycje były przede wszystkim przyjazne rodzinom i lokalnym społecznościom, a koszt budowy pozwolił zaoferować umiarkowany czynsz - wyjaśnił Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A.

Podczas konferencji Tomasz Konior przedstawił wstępną koncepcję urbanistyczną nowego osiedla. - W przedstawianym dziś pomyśle nie skupiliśmy się na projektowaniu osobnych budynków. Skoncentrowaliśmy się na planie urbanistycznym, bowiem jesteśmy przekonani, że to urbanistyka jest tym, co stanowi właściwą bazę do tego, by w przyszłości na sprawdzonym planie tworzyć dobrą architekturę. W odległości około 4 km od ścisłego centrum Katowic znajduje się Nikiszowiec i Mrówcza Górka. Świetny plan Nikiszowca oparty jest o klasyczne wzorce kwartałów zabudowy, które definiują przestrzenie publiczne i strefy mieszkańców. To była dla nas bardzo silna inspiracja, jak myśleć o przyszłosci zabudowy Mrówczej Górki w Katowicach – powiedział Tomasz Konior.

W podpisanym porozumieniu miasto Katowice zobowiązało się do wybudowania drogi ogólnodostępnej o długości 1350 m, która połączy ul. Szopienicką z ul. Gospodarczą, wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. Dodatkowo miasto Katowice wykonana kanalizację deszczową oraz sanitarną do obsługi całej inwestycji.

 

Harmonogram inwestycji

- Planujemy, by najpóźniej do 31 grudnia br. uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie realizacji części lub całości Inwestycji oraz by Spółka Celowa zawarła umowy dot. dokumentacji projektowej i wykonawstwa robót budowlanych. Roboty w terenie ruszą w 2018 roku – o szczegółowych harmonogramie będziemy na bieżąco informować. Termin ukończenia całej inwestycji to najpóźniej 48 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i podkreśla, że kolejne budynki będą sukcesywnie oddawane do użytkowania nowym mieszkańcom.


MP-1.jpg 


MP-2.jpg 


Strona 11-d.jpg