12 kwietnia 2017
Konsultacje społeczne dotyczące wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim
7 kwietnia 2017r. weszła w życie ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Zapraszamy do udziału w konsultacjach - ankietę można wypełnić tutaj 


7 kwietnia 2017r. weszła w życie ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim. To długo oczekiwany dokument finalizujący pracę wielu osób od lat zaangażowanych w stworzenie regulacji prawnych dla powołania metropolii. To również ogromna szansa dla rozwoju naszego regionu, a zarazem wielkie wyzwanie organizacyjne.


O stworzenie podstaw prawnych dla powstania metropolii od lat zabiegały miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Wniosek zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. Zanim jednak to nastąpi, we wszystkich gminach objętych wnioskiem zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do 30 czerwca 2017 r. Jest to formalne usankcjonowanie istniejących i sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Tworzenie metropolii to pionierski proces, wymagający wizji i wielu lat konsekwentnej pracy. Jednak włączając się w niego zyskamy wszyscy. Kluczowe są wola i wspólne działanie, ale także zachowanie własnej tożsamości. Ze świadomością różnic i podobieństw, w poszanowaniu historycznych doświadczeń, łatwiej jest planować i koordynować działania na poziomie metropolitalnym. Wymiana różnorodnych doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk dają szansę na harmonijny rozwój całego obszaru metropolii.

Rozpoczynając działania zmierzające do przygotowania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego Rada Miasta Katowice 10 kwietnia 2017r. podjęła dwie uchwały:

  • w sprawie zwrócenia się do rad gmin o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie wejścia w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim, a także o podjęcie przez rady gmin i Sejmik Województwa Śląskiego uchwał zawierających opinie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy (nr XXXIX/767/17)
  • w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice, dotyczących wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (nr XXXIX/768/17)

11 kwietnia 2017r. wykonując uchwałę Rady Miasta Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice, dotyczących wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (nr 1326/2017). Zarządzenie określa sposób, w jaki mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię w tym temacie.

W jaki sposób będziemy zbierać opinie?

  • tradycyjnie czyli za pomocą formularza papierowego, który od 26 kwietnia do 9 maja będzie do pobrania w 33 dzielnicowych punktach konsultacyjnych, pełny wykaz dostępny jest tutaj oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1). Wypełniony formularz będzie można wrzucić w powyższych punktach do specjalnie oznakowanych urn.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w postaci raportu do 16 maja 2017.

Link do ankiety dostępny tutaj